Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Gdzie sprawdzić liczbę swoich punktów karnych?

8 lipca, 2021Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Punkty karne – dozwolony prawnie limit

Nikt nie lubi otrzymywać punktów karnych – przekroczenie dozwolonej prawnie liczby

(24 punktów dla kierowców po 20 roku życia oraz 20 punktów dla kierowców poniżej tego wieku) niesie ze sobą przykre konsekwencje. Wbrew obiegowej opinii osoba, która przekroczyła dozwoloną liczbę punktów karnych automatycznie, nie zostaje pozbawiona prawa jazdy. Nie jest jednak tak, że to prawo jazdy nie może zostać odebrane.

Konsekwencje przekroczenia limitu punktów karnych

Po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych otrzymuję się wezwanie od organu, który wydał  prawo jazdy, czyli od starosty. Konieczne będzie stawienie się w podanym terminie do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) i umówienie się na egzamin kontrolny.

Trzeba go zaliczyć w ciągu 6 tygodni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany – prawo jazdy zostanie odebrane.

Ważną kwestią pozostaje fakt, że niezbędne jest pozytywne przebrnięcie przez oba egzaminy – teoretyczny i praktyczny. W innym przypadku, na przykład popełnienia błędu na placu manewrowym, drugiego podejścia nie ma i procedurę uzyskiwania prawa jazdy należy przeprowadzić od samego początku. A to oczywiście wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Najsurowsze kary, jakie przewiduje Kodeks Drogowy

Najbardziej dotkliwe są kary za naruszenie życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. W Polsce mimo wszystko do niektórych przewinień drogowych podchodzi się bardziej pobłażliwie niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Coraz więcej jest zwolenników ujednolicenia systemu punktów karnych na terenie UE – Komisja Europejska zleciła realizację projektu BESTPOINT, którego ostatnimi filarem jest właśnie stworzenie wspólnego systemu punktów karnych wszystkich państw członkowskich.

W Polsce najwięcej punktów karnych otrzymuje się za:

  • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu: 10 pkt.
  • Przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h 10 pkt
  • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku: 10 pkt.
  • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia: 10 pkt.
  • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu: 10 pkt

Wszystkie wyżej wymienione sytuacje stanowią przykłady łamania przepisów ruchu drogowego. Bardzo często konsekwencje mogą być o wiele poważniejsze niż tylko otrzymanie punktów karnych – począwszy od mandatu a skończywszy nawet na pobycie w zakładzie karnym. Często sądy wnioskują również o czasowe lub całkowite odebrania prawa jazdy.

Jak sprawdzić liczbę swoich punktów karnych?

Istnieją dwa sposoby na zweryfikowanie, jaką ilość punktów karnych ciąży na kierowcy:

  1. można tego dokonać w dowolnym komisariacie policji po okazaniu dokumentu tożsamości,
  2. można sprawdzić to za pośrednictwem Internetu z użyciem systemu CEPiK 2.0

Sprawdzenie liczby swoich punktów karnych w pierwszym przypadku jest dość oczywiste, lecz jak tego dokonać poprzez CEPiK? Do uzyskania informacji ilości karnych na koncie potrzebny jest profil zaufany. Można go założyć m.in. za pośrednictwem bankowości internetowej lub w placówce ZUS.

W następnym kroku należy wejść na stronę www.obywatel.gov.pl i przejść do zakładki „Kierowcy i pojazdy”:

  • kliknąć opcję „sprawdź swoje punkty karne”,
  • zalogować się na swoim profilu zaufanym,
  • Informacja o twoich punktach karnych wyświetli się od razu.

Cały proces jest niezbyt skomplikowany i trwa kilka chwil, gwarantuje jednak spokój i pewność, ile właściwie punktów karnym posiada kierowca na koncie

Punkty karne – podsumowanie

Punkty karne przedawniają się po upływie roku od dnia ich naliczenia za wykroczenie drogowe. Doświadczeni kierowcy z dłuższym niż rok stażem mogą pozbyć się części punktów karnych. W tym celu muszą skorzystać ze szkolenia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Po jego ukończeniu zostanie im anulowane 6 punktów karnych. Mimo wszystko warto zadbać o wcześniejsze sprawdzenie swoich liczby punktów karnych, by uniknąć przykrych konsekwencji i dodatkowych kosztów związanych z egzaminami.

Powiązanie wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top