Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Jak dopisać współwłaściciela do samochodu? Czyli o sposobach na obniżenie składki na ubezpieczenie OC

21 sierpnia, 2020Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Młody kierowca, który kupuje swój pierwszy samochód podlega również obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, będzie mu również podlegał jeśli użytkuje samochód swoich rodziców. W pierwszym przypadku warto, by współwłaścicielem jego samochodu został rodzic, który legitymuje się bezwypadkową jazdą. W drugim przypadku zgłoszenie do ubezpieczenia OC młodego kierowcy, któremu użycza się samochód jest konieczne, a jeszcze lepiej uczynić go współwłaścicielem w połowie lub części. Dzięki temu w obydwu przypadkach uniknie płacenia wysokich składek OC. Trzeba pamiętać, że nie zależnie od współwłasności również fakt użyczenia pojazdu musi być zgłoszony ubezpieczycielowi, gdyż jeśli fakt ten się zatai, a zdarzy się wypadek ubezpieczyciel może podnieść składkę, przekalkulować swoje straty z tytułu zatajenia tego faktu i zażądać opłaty. Dziś zajmiemy się następującą kwestią: jak dopisać współwłaściciela samochodu?

Najprostsza opcja: umowa-kupna sprzedaży na dwie osoby lub trudniejsza – sporządzenie aktu darowizny

Jeśli kupuje się samochód nowy lub używany, to warto ustanowić współwłaściciela, który ma prawo jazdy, gdyż to pozwoli obniżyć składki za OC. Oczywiście głównym właścicielem powinna zostać osoba, która jest doświadczonym kierowcą i ma pełne zniżki OC. Nieco dłuższą drogą jest sporządzenie aktu darowizny. Można jej dokonać na rzecz osoby z rodziny lub osoby niespokrewnionej. W pierwszym przypadku unikniemy raczej opłaty cywilnoprawnej, a w drugim uiszczenie opłaty w Urzędzie Skarbowym będzie konieczne. Co powinno zawsze znaleźć się w akcie darowizny? Warto wiedzieć, że druk aktu darowizny samochodu można pobrać ze strony Wydziału Komunikacji, choć oczywiście można również go sporządzić samodzielnie, zachowując wszystkie punkty stałe takiego dokumentu. Musi zawierać dane darczyńcy o oraz obdarowanego, czyli podajemy imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego bądź numer paszportu. Koniecznie dokument musi być opatrzony datą i miejscem sporządzenia aktu darowizny. Powinny zostać oznaczone strony, a także stopień ich pokrewieństwa (lub jego brak). Przedmiot darowizny, czyli samochód musi zostać dokładnie opisany. Zatem podajemy zarówno markę, model, rok produkcji, VIN, nr silnika, jak i nr rejestracyjny. Potrzebne jest określenie wartości samochodu, daty przekazania samochodu (lub jego części). Ponadto akt musi zawierać oświadczenie darczyńcy o darowaniu samochodu lub jego części, a także oświadczenie o prawie własności samochodu. Także obdarowany musi złożyć oświadczenie o przyjęciu darowizny samochodu lub jego części. Na dokumencie muszą znaleźć się podpisy darczyńcy i obdarowanego.

Kolejny krok: zgłoszenie aktu darowizny i ewentualne uiszczenie opłat cywilnoprawnych

Każda darowizna, która przekracza kwotę wolną od podatku od czynności cywilnoprawnych musi zostać zgłoszona do urzędu skarbowego. W przypadku najbliższej rodziny ( do której należą mąż, żona, syn, córka, wnuk, wnuczka, prawnuk, prawnuczka, ojciec, matka, pasierb, pasierbica lub ojczym, czy też macocha), jeśli suma darowizn w ciągu 5 lat na rzecz danej, najbliższej osoby nie przekracza 9637 zł, to nie ma obowiązku zgłaszania darowizny do urzędu skarbowego. Jeśli jednak przekracza tę kwotę i jest tak np. w przypadku wspomnianego samochodu, którego członek najbliższej rodziny staje się współwłaścicielem, to wtedy należy wypełnić druk SDZ-2 w ciągu pół roku od sporządzenia aktu darowizny. Jeśli o tym zapomnimy, to będziemy musieli zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Gdy współwłaścicielem staje się osoba z dalszej rodziny, np. kuzyn, brak konieczności opłaty dotyczy kwoty 7276 zł, a w przypadku niespokrewnionej osoby 4902 zł. Każda kwota powyżej tych sum oznacza konieczność zapłaty podatku od nadwyżki, ale zgłoszenie w każdym przypadku jest konieczne, inaczej niż gdy współwłaścicielem staje się członek najbliższej rodziny. Musimy wypełnić druk SD-3 i liczyć się z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W zależności od wysokości nadwyżki podatek może wynieść od 7 do 12% tej kwoty, jeśli chodzi o dalszą rodzinę albo od 12 do 20%, gdy współwłaścicielem samochodu staje się kolega czy koleżanka albo partner lub partnerka. Należy nadmienić, że zgłoszenia w przypadku dalszej rodziny lub niespokrewnionych należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia aktu darowizny.

Warto podkreślić, że w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży także czeka nas uiszczenie podatku w Urzędzie Skarbowym, jeśli samochód kupujemy od osoby fizycznej bądź komisu, który jest jedynie pośrednikiem sprzedaży między dwoma osobami fizycznymi. Podatek wynosi wtedy 2% od wartości pojazdu.

Krok trzeci: udanie się do Wydziału Komunikacji

Kiedy już sprawy formalne mamy załatwione możemy udać się do wydziału komunikacji, by wpisać współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego pojazdu. Mamy na to 30 dni od dnia zawarcia aktu darowizny, a dwa tygodnie w przypadku umowy kupna-sprzedaży. Musimy przedłożyć:

  • dokument potwierdzający przeniesienie części własności auta (czyli umowę darowizny lub sprzedaży);
  • dowód rejestracyjny auta;
  • kartę pojazdu (jeśli była wydana);
  • dowód osobisty lub paszport;
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (o ile jest wymagane);
  • aktualne ubezpieczenie OC samochodu;
  • jeśli prowadzisz firmę dodatkowo składasz KRS lub zaświadczenie z CEiDG (np. wydruk ze strony internetowej).

W Wydziale Komunikacji powinni znaleźć się obaj współwłaściciele pojazdu lub wszyscy, jeśli jest więcej niż dwóch. Jeśli któryś ze współwłaścicieli nie może się stawić musi zostać ustanowione pisemne pełnomocnictwo. Jeśli pełnomocnikiem jest osoba spokrewniona pełnomocnictwo jest bezpłatne, w innym przypadku trzeba uiścić opłatę. Jeśli nie ma żadnych problemów z dokumentami sprawa zostanie sfinalizowana tego samego dnia.

W jakiej części można zostać współwłaścicielem samochodu, czyli jak uniknąć wysokich opłat?

Jeśli właściciel dokonuje darowizny części samochodu nie musi to być 50%, a może być to nawet 10%. Dzięki temu ewentualna opłata z tytułu darowizny się zmniejsza. Jednak warto wiedzieć, że nie wpłynie to negatywnie na niższe składki młodego współwłaściciela pojazdu, który chce obniżyć składkę OC. Oczywiście współwłasność nie ma samych zalet, gdyż doświadczony kierowca, który ma 60% zniżkę z tytułu bezszkodowej jazdy, w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku przez współwłaściciela pojazdu traci część swoich wypracowanych przez lata zniżek.

Powiązanie wpisy

godnie z definicją, paszport jest dokumentem urzędowym, stwierdzającym tożsamość danej osoby i uprawniającym do przekroczenia granicy własnego państwa oraz pobytu za granicą. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top