Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Jak skutecznie wypowiedzieć OC?

19 czerwca, 2020Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Zawarcie umowy ubezpieczenia OC jest łatwe, intuicyjne, niekiedy dotychczasowi agenci ubezpieczeniowi zrobią wszystko za swoich klientów. Wypowiedzenie tej samej umowy bywa już nieco bardziej skomplikowane, a w trakcie sporządzania rezygnacji nietrudno o błąd stanowiący o nieważności dokumentu. Jak zatem wypowiedzieć umowę odpowiedzialności cywilnej u dotychczasowego ubezpieczyciela, by proces był możliwie szybki i skuteczny?

W jakich sytuacjach przydaje się wypowiedzenie OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – chociaż jest obowiązkowe dla każdego kierowcy – nie stanowi „kuli u nogi” lub przymusu posiadania jednego ubezpieczyciela. Jeżeli wykażemy stosowny interes zawarty w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, możemy rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Skuteczne rozwiązanie umowy może nastąpić z trzech powodów. Pierwszy z nich to zakończenie współpracy z ubezpieczycielem, z którym zawarliśmy umowę rok temu (art. 28 wcześniej wspomnianej ustawy). Warunkiem jest wypowiedzenie umowy na minimum dzień przed automatycznym jej przedłużeniem lub wygaśnięciem umowy. Drugi przypadek to zakup samochodu, dla którego ubezpieczenie jeszcze nie wygasło (art. 31 ustawy). Trzeci zaś to automatyczne przedłużenie starej polisy w sytuacji, gdy zdążyliśmy już zawrzeć nową umowę z innym Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Jak sporządzić dokument wypowiedzenia ubezpieczenia?

Wypowiedzenie umowy może być sporządzony zarówno odręcznie, jak i komputerowo. Niezależnie jednak od formy, rozwiązanie umowy musi zawierać pewne aspekty, które muszą znaleźć się w treści dokumentu. Wśród nich znajdują się:

  • Miejscowość i data sporządzenia wypowiedzenia oraz adres, pod który ma zostać dostarczony wypowiedzenie;
  • Doprecyzowanie, jaką umowę chcemy wypowiedzieć poprzez wpisanie numeru polisy ubezpieczeniowej, pierwotnej daty zakończenia umowy oraz towarzystwa ubezpieczeniowego, z którą zawarliśmy umowę;
  • Powód wypowiedzenia umowy (art. 28, art. 31 lub art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK)
  • Dane właściciela polisy, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz opcjonalnie telefon kontaktowy;
  • Dane właściciela lub właścicieli pojazdu, czyli osoby lub osób widniejących w umowie zakupu samochodu;
  • Dane pojazdu: rodzaj (samochód osobowy / samochód ciężarowy / inny pojazd), rok produkcji, marka, model, numer rejestracyjny pojazdu;
  • Czytelny podpis właściciela lub właścicieli pojazdów;

Jakie są najczęstsze błędy przy generowaniu dokumentu?

Niestety, sporządzając dokument odręcznie lub korzystając z niekompletnych generatorów, bardzo łatwo przeoczyć obowiązkowe aspekty. Do najczęstszych powodów odmowy możemy zaliczyć:
– Brak numeru polisy ubezpieczeniowej, pierwotnej daty zakończenia umowy lub nazwy towarzystwa ubezpieczeniowego – nie pozwala to na zidentyfikowanie trwającej umowy, do której się odnosimy i którą chcemy rozwiązać;
– Nieujawnienie współwłaściciela, czyli wpisanie danych osobowych tylko jednego z właścicieli pojazdu – nie pozwala to na wypowiedzenie umowy, bowiem decyzja musi być solidarna, czyli wyrażona jednomyślnie przez obie osoby;
– Przeoczenie danych pojazdu, wśród których najczęściej zapominamy o rodzaju samochodu, marce lub modelu auta (na przykład: wpisujemy samo „Volkswagen”, zamiast „Volskwagen Passat B6” albo „Mondeo”, zamiast „Ford Mondeo Mk4”);
– Brak podpisu obu właścicieli (jeżeli auto kupowały dwie osoby) albo złożenie nieczytelnych podpisów lub samych paraf – może zostać zakwestionowana autentyczność oświadczeń osób wypowiadających umowę;

Dochowanie należytej staranności, przestrzeganie terminów i sporządzenie treści zgodnie z uwzględnieniem powyższych zasad gwarantuje, że nasze pismo zostanie rozpatrzone zgodnie z naszą wolą. Na tym etapie towarzystwo ubezpieczeniowe nie powinno robić nam żadnych problemów lub na siłę próbować nas zatrzymać.

Powiązanie wpisy

Kredyt hipoteczny to ogromne zobowiązanie finansowe, które zwykle jest zawierane na wiele lat. Taki produkt można znaleźć w większości banków. Jest on udzielany tylko po spełnieniu określonych, dość restrykcyjnych warunków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top