Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Jak sprawdzić, czy mam ubezpieczenie zdrowotne?

20 lipca, 2022Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Czym jest ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne uprawnia do korzystania ze wszelkiego rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej, m.in. wizyt lekarskich, pobytów w szpitalu i sanatorium, zabiegów, refundacji leków. W Polsce za ubezpieczenie zdrowotne odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia

NFZ w polskim systemie opieki zdrowotnej pełni funkcję płatnika i odpowiada za finansowanie świadczeń medycznych. Zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się natomiast w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zajmuje się tym także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia, a wygasa po 30 dniach od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Wyjątek stanowią tutaj uczniowie – ich ubezpieczenie wygasa po sześciu miesiącach od dnia ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego?

Warto pamiętać, że nie każdemu przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z opieki medycznej. Obowiązkowi zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in.:

 • osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie,
 • emeryci, renciści,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • dzieci, uczniowie, studenci,
 • osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • rolnicy,
 • osoby duchowne,
 • żołnierze,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą.

W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę płatnikiem składek jest pracodawca. Składka finansowana jest ona ze środków własnych ubezpieczonego, a jej wysokość stanowi 9% miesięcznego wynagrodzenia brutto. Podobnie jest  u zleceniobiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą. 

W przypadku rolników podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wygląda inaczej. Jej podstawa to 1 zł miesięcznie za każdy hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie. Zasada ta dotyczy zarówno rolnika, jak i jego rodziny.

Czy do ubezpieczenia zdrowotnego można wpisać członków rodziny?

W sytuacji,  gdy do naszego ubezpieczenia zdrowotnego chcemy włączyć członka rodziny, musimy wiedzieć, kto w świetle przepisów uważany jest za członka rodziny, a mianowicie są to:

 • dzieci (własne, małżonka, przysposobione, dziecko obce w ramach rodziny zastępczej):
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego,
 • do ukończenia 18 roku życia, jeżeli nie kontynuuje nauki,
 • do ukończenia 26 roku, jeżeli wciąż się kształci,
 • małżonek,
 • wstępni, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie rolnym (rodzice, dziadkowie).

Jak widać, zakres osób, które można wpisać do ubezpieczenia, jest mocno ograniczony i obejmuje tylko najbliższych członków rodziny. Jeżeli ubezpieczenie zdrowotne chcielibyśmy płacić np. siostrze warto pomyśleć o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne może opłacać każdy, kto nie jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia. Przystępując do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, podpisuje się umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Konieczna jest więc wizyta w jednym z oddziałów i przedłożenie wypełnionego wniosku wraz z dokumentem tożsamości. 

Podstawa wymiaru składki zmienia się raz na kwartał. Podawana jest do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny i ustalana jest na podstawie średniego wynagrodzenia. Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w miesiącach: kwiecień, maj i czerwiec 2022 r., wyniosła na przykład 570,46 zł za każdy miesiąc. Składkę zdrowotną należy zawsze opłacać do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (czyli w sierpniu za lipiec itd.) 

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ może być dobrym rozwiązaniem dla osób przebywających na urlopach bezpłatnych, a także dla cudzoziemców zamieszkujących terytorium Polski, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak sprawdzić, czy posiadamy ubezpieczenie zdrowotne?

Każda przychodnia czy szpital po okazaniu przez nas dokumentu tożsamości otrzymuje informację, czy podlegamy ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też nie. Wystarczy więc udać się do lekarza, podać swój numer PESEL i wszystko będzie jasne. 

Wiedzę, o tym, czy jest się ubezpieczonym, można także uzyskać, logując się w systemach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) bądź też w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP). Systemy te mają na celu uporządkowanie wiedzy na temat świadczeń medycznych oraz stanu naszego zdrowia. Wystarczy się zalogować za pomocą e-dowodu lub też z użyciem Profilu Zaufanego. Korzystanie z tych dwóch stron jest mocno intuicyjne i nie powinno stwarzać żadnych problemów.

Ubezpieczenie zdrowotne – podsumowanie

Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawnia do korzystania z bezpłatnych świadczeń medycznych lub do refundacji leków. Nie przysługuje ono jednak każdemu. Można ubezpieczyć się dobrowolnie i odprowadzać składki we własnym zakresie. Ubezpieczenie zaczyna działać w chwili zgłoszenia.

Powiązanie wpisy

Decyzja podjęta – chcesz wziąć kredyt. Przed Tobą kilka ważnych wyborów. Bank? Firma pożyczkowa? Kredyt czy pożyczka? Dowiedz się, gdzie najlepiej wziąć kredyt i na co zwrócić uwagę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top