Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Na czym polega solidarność dłużników?

15 czerwca, 2020Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Bardzo wiele uregulowań umownych, a także przepisów prawnych łączy z konkretnymi wydarzeniami zaistnienie solidarności dłużników. Warto więc zdarzać sobie sprawę na czym dokładnie polega działanie tej konstrukcji prawnej, ujętej w Kodeksie cywilnym. Ma ona przede wszystkim chronić wierzyciela, zapewniając mu zdecydowanie większe szanse, że zostanie zaspokojony.

Solidarność dłużnika zakłada sytuację, że po stronie jednego długu znajduje się kilku dłużników. Zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników powoduje, że zobowiązanie wygasa. Dodatkowo, wierzyciel może żądać spełniania świadczenia od wybranego przez siebie dłużnika lub nawet rozdzielać je według własnego uznania. Korzystne dla wierzyciela jest to przede wszystkim dlatego, że stanowi zabezpieczenie, że jego dług zostanie w końcu spłacony. Przykładowo, jeżeli jeden z dłużników solidarnych jest niewypłacalny, żądać zapłacenia całego długu można od drugiego. W ten sposób wierzyciel uzyska należne mu świadczenie z większą dozą prawdopodobieństwa.

Co ciekawe, zakres obowiązków poszczególnych dłużników nie musi być tożsamy. Zasadą jest jednak to, że musi chodzić o dokładnie to samo świadczenie, w innym razie byłoby to już odrębne zobowiązanie. Może zdarzyć się jednak tak, że np. jeden dłużnik solidarny zobowiązany jest do zapłacenia niższej kwoty niż drugi – wówczas konstrukcja opisana wyżej będzie działać tylko do określonej, niższej kwoty. Sytuacje dłużników mogą różnić się też np. jeżeli chodzi o termin wykonania świadczenia czy też miejsce jego wykonania.

Dłużnicy mają dwa rodzaje roszczeń względem wierzyciela: takie które dotyczą ich indywidualnej sytuację prawną lub też sytuacji całego zobowiązania. Pierwsze z nich to np. wystąpienie ewentualnych wad oświadczenia woli u dłużnika, które by oczywiście zwalniałyby go z konieczności płacenia. Mowa tu także o np. zwolnieniu z długu jednego z dłużników solidarnych, co jednak nie ma wpływu na odpowiedzialność pozostałych. Roszczenia wspólne wszystkim dłużnikom to takie, które dotyczą całego zobowiązania np. jeżeli wykażą, że zostało ono zawarte z brakiem zachowania odpowiedniej formy.

Przy solidarności dłużników ważna jest ogólna zasada mówiąca, że działania lub zaniechania jednego z dłużników nie mogą szkodzić innym, chociażby zrezygnowanie z zarzutu przedawnienia. Odnowienie zawarte przez wierzyciela z jednym z dłużników solidarnych nie wiąże pozostałych dłużników, jeżeli w umowie wyraźnie nie zastrzegł tego wierzyciel. Zwłoka wierzyciela wobec jednego z dłużników solidarnych ma natomiast znaczenie również dla innych współdłużników.

Po wygaśnięciu zobowiązania, dłużnik, który spłacił wierzyciela ma wobec pozostałych dłużników solidarnych roszczenia regresowe. Podstawą jest łączony ich wewnętrzny stosunek wyznaczony umową lub odpowiednimi przepisami prawnymi. W braku takiego postanowienia art. 376 KC przewiduje rozliczenie się po równo z pominięciem dłużników niewypłacalnych. Cała konstrukcja ma na celu możliwość sprawiedliwego rozliczenia się, gdy jeden dłużnik spośród kilku solidarnych spłaci całe świadczenie lub jego większą część.

Powiązanie wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top