Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Skreślenie z listy bezrobotnych a ubezpieczenie zdrowotne

26 czerwca, 2020Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Choć bezrobocie w Polsce spada, to jednak nadal wiele osób jest zarejestrowanych w „pośredniakach”. Urzędy Pracy są dla nich swego rodzaju buforem bezpieczeństwa, bo choć nie pracują i nie mają dochodów, to jednak przynajmniej posiadają status osoby ubezpieczonej. W razie wypadku, nagłej choroby mogą zatem bezpłatnie skorzystać z usług medycznych, które objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym, np. pobytu w szpitalu. Gdy takiego statusu nie posiadają pozostają bez ubezpieczenia. Dziś zajmiemy się zagadnieniem: skreślenie z listy bezrobotnych a ubezpieczenie zdrowotne i zastanowimy się jakie uprawnienia i obowiązki ma osoba bezrobotna i co może zrobić, gdy zostanie skreślona.

Kiedy następuje skreślenie z listy bezrobotny?

Jest szereg przyczyn dlaczego bezrobotny może zostać skreślony z listy. Pierwszą i najważniejszą jest niestawiennictwo w urzędzie. Każdy bezrobotny już w momencie złożenia dokumentów proszony jest o udanie się do doradcy zawodowego w celu ustalenia profilu pomocy. Takie profile są trzy. Osobom z pierwszego jest pomóc najłatwiej, gdyż są to osoby aktywne. Najtrudniej pomóc osobom przyporządkowanym do trzeciego profilu. Co to za osoby? Wcale nie chodzi o te bez kwalifikacji, a często osoby ukierunkowane, które upierają się, że chcą pracować w swoim zawodzie. Zawsze jednak urzędnik będzie zachęcał do tego, by poszerzyć zakres swojego poszukiwania. Bezrobotny zarówno z pierwszego, jak i drugiego profilu otrzymuje szereg propozycji zawodowych, zarówno staży, jak i dokształcenia zawodowego zakończonego stażem lub zatrudnieniem. Jeśli nie zgodzi się na propozycję urzędnika, ale potrafi uzasadnić logicznie tę odmowę, to nic się nie dzieje i wyznaczany jest kolejny termin stawiennictwa. Jeśli jednak ostentacyjnie odmówi bez podania racjonalnej i ważnej przyczyny, może zostać skreślony z listy bezrobotnych. Pierwsza taka odmowa skutkuje wyrejestrowaniem na okres 4 miesięcy. Kiedy po tym okresie bezrobotny znowu się zarejestruje i sytuacja się powtórzy, może zostać wyrejestrowany na 180 dni. Trzecia odmowa skutkuje wyrejestrowaniem na dwie trzecie roku czyli, 9 miesięcy – 270 dni. Skreślenie z listy bezrobotnych następuje od razu, kiedy bezrobotny nie stawi się na wyznaczony przez doradcę zawodowego termin i nie dostarczy usprawiedliwienia swojej nieobecności w ciągu 7 dni. Tu trzeba wiedzieć, że bezrobotny musi donieść zwolnienie lekarskie wypisane na druku urzędowym, zatem popularne L-4. Jeśli tego nie zrobi, nie stawi się w urzędzie w celu wyjaśnienia sprawy, to zostaje skreślony. Tutaj trzeba od razu zaznaczyć, że w urzędzie również pracują ludzie, dlatego jeśli raz zdarzy się przegapienie terminu bądź wypadnie ważna sytuacja losowa, której nie można usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim, to można stawić się w urzędzie i złożyć stosowne wyjaśnienie, a urzędnik może uznać wizytę za odbytą i wyznaczyć kolejny termin.

Skreślenie z listy bezrobotnych a ubezpieczenie zdrowotne – co należy wiedzieć?

Jeśli bezrobotny zostaje skreślony z listy na 4 miesiące, to również z opieki zdrowotnej nie może korzystać przez ten czas bezpłatnie, ponieważ tracąc status osoby bezrobotnej, traci również ubezpieczenie zdrowotne. Tak samo jest w przypadku wyrejestrowania na dłuższy czas, czyli 6 lub 9 miesięcy. Co w takiej sytuacji można zrobić, aby mieć ubezpieczenie? Nie pozostaje nic innego, jak znaleźć pracę. Ewentualnie można poprosić członka najbliżej rodziny o to, by w ramach wykonywanej pracy zgłosił dodatkową osobę do ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż istnieje taka możliwość dla najbliższej rodziny. Jeśli dana osoba ma mniej niż 26 lat i uczy się, to może być zgłoszona przez rodzica do ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast jeśli owe 26 lat już ukończyła musi albo korzystać z ubezpieczenia w ramach statusu osoby bezrobotnej albo czym prędzej znaleźć pracę. Bez przeszkód, jeśli chodzi o wiek można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego w firmie, w której się pracuje,żonę lub męża. Należy to jednak zrobić w ciągu 7 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego, czyli w przypadku statusu osoby bezrobotnej z dniem skreślenia z listy bezrobotnych. Później także można zgłosić małżonka lub małżonkę, jednak trzeba wiedzieć, że za okres kiedy ubezpieczenie ustało trzeba uiścić zaległą składkę. Dotyczy to braku ubezpieczenia powyżej 3 miesięcy. Trzeba wiedzieć, że po skreśleniu z listy bezrobotnych jeszcze przez 30 dni widnieje się jako osoba ubezpieczona.

Skreślenie z listy bezrobotnych a ubezpieczenie zdrowotne – to zagadnienie interesuje wiele osób. Warto jeszcze do naszych rozważań dodać, że jest możliwość dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to okazja do ubezpieczenia się dla osób, które nie pracują na umowę o pracę, ale np. umowę o dzieło lub zlecenie. W takiej sytuacji samodzielnie co miesiąc odprowadzają składkę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na indywidualny rachunek w ZUS. Zatem, jeśli nie można znaleźć pracy na etacie, to jest możliwość posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przy pracy na tzw. umowie śmieciowej.

Powiązanie wpisy

Prowadzisz małą firmę i zauważyłeś, że coraz częściej pojawiają się w niej problemy z płynnością finansową? Od pewnego czasu brakuje środków na bieżące zobowiązania?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top