Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Ukraińskie prawo jazdy w Polsce

25 lipca, 2022Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Czy na ukraińskim prawie jazdy można poruszać się po Polsce

Wiele osób zastanawia się, czy ukraińskie prawo jazdy jest uznawane w Polsce. Sprawa stała się bardzo paląca,  zwłaszcza po agresji Rosji na Ukrainę, gdy w Polsce schronienie znalazło ponad 3 mln uchodźców z Ukrainy. 

Bez obaw, każdy obywatel Ukrainy posiadający prawo jazdy wydane w swoim kraju, bez przeszkód może poruszać się po terytorium RP. W tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, że takie uprawnienie nie jest przyznawane na stałe. Po pewnym czasie należy wymienić ukraińskie prawo jazdy na polskie.

Podstawa prawna

Każdy obywatel Ukrainy może poruszać się po terytorium Polski, korzystając z ukraińskiego prawa jazdy. Gwarantuje to Konwencja Wiedeńska o ruchu drogowym z 8 listopada 1968 roku. Jej zapisy wyraźnie wskazują, że ukraińskie prawo jazdy jest respektowane w naszym kraju. 

Podkreślić tu należy, że uprawnienie to nie jest bezterminowe. Dotyczy wszystkich, którzy przebywają w Polsce w celach np. turystycznych, związanych z wizytą u rodziny. 

Z ukraińskiego prawa jazdy można więc korzystać podczas pobytów krótkoterminowych. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy zamelduje się na pobyt stały bądź czasowy?

Kiedy należy wymienić ukraińskie prawo jazdy na polskie?

Każdy obywatel Ukrainy, który zamelduje się na pobyt stały i przebywa w Polsce ponad 185 dni, musi wymienić ukraińskie prawo jazdy na polskie. Jeszcze do niedawna tak to wyglądało. Wszystko zmieniła rosyjska agresja na Ukraina i wprowadzona w życie przez rząd specustawa o pomocy dla Ukrainy. 

Obowiązek wymiany prawa jazdy na polskie został tymczasowo zawieszony. Dodatkowo od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku nie dość, że nie ma obowiązku wymiany prawa jazdy, to obywatele Ukrainy mogą posługiwać się tym dokumentem, nawet jeśli utracił on swoją ważność. Dotyczy to wszystkich osób, które przekroczyły granicę od 24 lutego w związku z działaniami wojennymi. Specustawa dotyczy też osób, które przekroczyły granicę Polski nie bezpośrednio, tylko z terytorium innego państwa.

Jak wymienić ukraińskie prawo jazdy na polskie?

Póki co, obowiązek wymiany ukraińskiego prawa jazdy na polski odpowiednik, został  zawieszony do 31 grudnia 2022 roku. Taki stan rzeczy nie będzie jednak trwał wiecznie i obowiązek wymiany ukraińskiego prawa jazdy na polskie z pewnością wróci. Gdzie się w takim razie należy udać i ile trwa procedura wymiany? 

Konieczna jest wizyta w urzędzie miasta bądź też w starostwie powiatowym (ze względu na miejsce zamieszkania). 

Należy mieć ze sobą wypełniony wcześniej wniosek, a także:

  • aktualne zdjęcie, wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
  • kserokopię prawa jazdy (wraz z tłumaczeniem)
  • kserokopie karty pobytu, ważnej wizy, zaświadczenia o studiowaniu w Polsce od co najmniej 6 miesięcy, bądź też innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu w Polsce (może to być zaświadczenie o zameldowaniu)

Koszt wymiany ukraińskiego prawa jazdy to 100,50 zł. Opłaty tej można dokonać w urzędzie bądź też na rachunek bankowy.

Należy też wpłacić 113 zł do Konsulatu Ukrainy w celu weryfikacji legalności prawa jazdy.

Czas oczekiwania na prawo jazdy nie jest ściśle ustalony. Może to być 30 dni, ale równie dobrze procedura ta może trwać kilka miesięcy. Proces wymiany prawa jazdy wiąże się ze sprawdzeniem legalności ukraińskiego dokumentu. Polski urząd musi się więc skontaktować ze swoim ukraińskim odpowiednik, dlatego też ciężko określić, ile proces wymiany prawa jazdy potrwa.

Ukraińskie prawo jazdy w Polsce – podsumowanie

Ukraińskie prawo jazdy jest honorowane w Polsce. I nie ma tutaj znaczenia, czy korzysta z niego Ukrainiec, czy też obywatel innego kraju. Uprawnienie to nie jest jednak bezterminowe – po pewnym czasie należy udać się do urzędu, w celu wymiany prawa jazdy na polskie. Procedura ta nie jest skomplikowana, wiąże się jednak z uiszczeniem opłaty. Wymianą dokumentu nie trzeba zajmować się osobiście, można to zrobić za pośrednictwem pełnomocnika.

Powiązanie wpisy

Pieniądze są nieodzownym elementem codziennego życia. Potrzebujemy ich w wielu interakcjach międzyludzkich i sytuacjach gospodarczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top