Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Ucieczka przed Policją na drodze – konsekwencje będą poważne?

9 czerwca, 2022Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Typowa ucieczka przed Policją, na którą może zdecydować się kierowca, wcale nie wygląda tak spektakularnie jak na filmach sensacyjnych. Niemniej jednak, jest to poważne przewinienie, które popełniają na przykład osoby nietrzeźwe, nie posiadające aktualnego ubezpieczenia OC albo nawet prawa jazdy. Warto zatem wyjaśnić, czym grozi kierowcy ucieczka przed Policją. Trzeba zdawać sobie sprawę, że w tym kontekście mówimy nie tylko o odpowiedzialności typowo karnej. Spore znaczenie ma również fakt, że w razie ucieczki z miejsca wypadku ubezpieczyciel zażąda zwrotu wypłaconej wcześniej kwoty z OC. 

Skłonienie policjantów do pościgu jest przestępstwem

Informacji o konsekwencjach, jakie powoduje ucieczka przed Policją trzeba poszukać w kodeksie karnym. Konkretniej rzecz ujmując, chodzi o artykuł 178b kodeksu karnego. Obowiązuje on dopiero od czerwca 2017 roku, ale mimo tego był już używany często. 

Zgodnie z treścią analizowanego przepisu, kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat grozi osobie, która mimo wydania polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego przez uprawnionego funkcjonariusza nie zatrzymała niezwłocznie tego pojazdu. Artykuł 178b kodeksu karnego zwykle znajduje zastosowanie w warunkach drogowych. Warto jednak wiedzieć, że na podstawie tego przepisu, karane jest również przestępstwo niezatrzymania pojazdu na polecenie funkcjonariusza w ruchu wodnym i powietrznym. 

Ministerstwo Sprawiedliwości niedługo po uchwaleniu opisywanego artykułu 178b kodeksu karnego udzieliło interesujących wyjaśnień interpretacyjnych. Pozwalają one stwierdzić, w jakich okolicznościach ucieczka przed Policją będzie traktowana jako przestępstwo z art. 178b KK (zobacz: Odpowiedź na zapytanie nr 2174 w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – druk nr 1231)

Ministerialne wyjaśnienia wskazują, że zastosowanie art. 178b KK ogranicza się do sytuacji, w której zarówno funkcjonariusz, jak i kierowca znajdowali się w ruchu. Chodzi zatem o typowy pościg, który policjanci wykonują zwykle z użyciem samochodu lub motocykla. Warto nadmienić, że osoba poruszająca się pojazdem innym niż mechaniczny (np. rowerem) nie ma szans popełnienia przestępstwa określonego przez artykuł 178b kodeksu karnego.

Sytuacja wygląda inaczej jeśli funkcjonariusze tylko stali

Warto pamiętać, że zachowanie kierowcy zostanie zakwalifikowane inaczej jeśli nie dostosował się on do poleceń stojącego na poboczu funkcjonariusza. W takim przypadku, zastosowanie znajduje bowiem artykuł 92 paragraf 2 kodeksu wykroczeń (KW). Zgodnie z tym przepisem, karze aresztu lub grzywny podlega osoba niestosująca się do sygnału funkcjonariusza w celu uniknięcia kontroli. Mowa o funkcjonariuszu niepodejmującym pościgu. Według wyjaśnień Ministerstwa Sprawiedliwości, odpowiedzialność z artykułu 92 par. 2 KW ma być też stosowana, gdy kierowca w odpowiedzi na podjęty pościg niezwłocznie się zatrzyma. 

Opisywane przez art. 92 par. 2 KW zachowanie to nie ucieczka przed Policją w takim sensie, jak przestępstwo wskazane w artykule 178b kodeksu karnego. Ze względu na mniejszą szkodliwość społeczną, mniej uciążliwa jest także kara. Nie ma mowy o więzieniu. W tym kontekście warto jednak wspomnieć, że maksymalna grzywna możliwa do nałożenia na podstawie art. 92 par. 2 KW została sześciokrotnie podwyższona względem standardowego limitu i wynosi 30 000 zł. Kara aresztu trwa natomiast od 5 dni do 30 dni. Dodatkową sankcją za opisywane wykroczenie może być zakaz prowadzenia pojazdów. Taki zakaz nie jest jednak zawsze orzekany. 

Ucieczka z miejsca wypadku ma konsekwencje finansowe

Warto wspomnieć o szczególnej sytuacji, jaka ma miejsce, gdy ucieczka przed Policja była następstwem spowodowanego wypadku. W takim przypadku, oprócz konsekwencji karnych pojawią się również sankcje natury ubezpieczeniowej. Mianowicie, zakład ubezpieczeń będzie miał prawo zażądać zwrotu wcześniej wypłaconego odszkodowania z OC. Takie uprawnienie wynika z artykułu 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 Nr 124 poz. 1152). Ubezpieczyciel w ramach tak zwanego roszczenia regresowego oprócz równowartości odszkodowania będzie się domagał również odsetek.

Powiązanie wpisy

Korzystanie z internetu może być zarówno przyjemne, jak i niezwykle ryzykowne. Właśnie dlatego ważne jest, aby pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Oto dziesięć zasad bezpiecznego korzystania z internetu, które powinny być przestrzegane przez wszystkich użytkowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top