Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Jak wyrobić kartę kierowcy? Kiedy jest potrzebna?

5 listopada, 2021Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Karta kierowcy i tachograf to podstawowe wyposażenie zawodowego kierowcy. Karta kierowcy to elektroniczne narzędzie, które pozwala na ewidencję i monitorowanie czasu pracy. Używa się jej m. in. w ciężarówkach i autokarach. Sprawdź, jak wyrobić kartę kierowcy! 

Kto musi mieć kartę kierowcy?

Obowiązek posiadania karty kierowcy reguluje Rozporządzenie Parlamentu i Rady Unii Europejskiej nr 165/2014. Zgodnie z nim kartę kierowcy musi mieć każda osoba kierująca pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy. Są to:

 • pojazdy przeznaczone do przewozu towarów, których masa jest większa niż 3,5 tony,
 • pojazdy służące do przewozu ludzi w liczbie większej niż 9 (łącznie z kierowcą).

Wnioskować o wydanie karty kierowcy można w kilku przypadkach: 

 • jest karta kierowcy jest nam potrzebna do pracy (pierwsze wydanie karty),
 • zbliża się termin upływu ważności karty (jest ważna 5 lat) – podobnie jak wygląda to w przypadku wielu innych dokumentów, 
 • karta została bezpowrotnie utracona, na przykład zgubiona, 
 • karta została nam skradziona, 
 • karta jest uszkodzona lub nie działa, 
 • kierowca zmienił dane osobowe,
 • kierowca zmienił miejsce zamieszkania – włącznie z krajem zamieszkania. 

Instytucją odpowiedzialną za wyrabianie kart kierowcy w Polsce jest Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW). Opłata za kartę kierowcy wynosi 172,20 zł.

Jakie dane zawiera karta kierowcy?

Karta kierowcy zawiera szereg informacji dotyczących pojazdu oraz kierowcy. Są to:

 • kraj rejestracji pojazdu,
 • data wydania i wygaśnięcia ważności karty.
 • imię i nazwisko kierowcy,
 • datę urodzenia kierowcy,
 • numer prawa jazdy.

Karta kierowcy służy również do elektronicznej ewidencji czasu pracy, przejechanego dystansu czy zmian aktywności osoby prowadzącej pojazd. Zawarte w niej informacje mogą dotyczyć maksymalnie 28 dni roboczych pracy. Po upływie tego terminu należy zgrać dane i obowiązkowo przechowywać przez 12 miesięcy.

Dane z karty mogą być kopiowane także przez pracodawcę kierowcy. Obowiązek taki ciąży na nim w szczególnych sytuacjach: 

 • umowa z kierowcą wygasła lub została rozwiązana,
 • upłynął termin ważności karty kierowcy,
 • występuje zagrożenie utraty danych zawartych na karcie,
 • uprawniony organ wystąpił z żądaniem zgrania danych z karty kierowcy.

Takie organy to na przykład policja lub Inspekcja Transportu Drogowego.

Jak wyrobić kartę kierowcy?

Zastanawiasz się, jak wyrobić kartę kierowcy i gdzie to zrobić? W Polsce kartę kierowcy można wyrobić w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) w Warszawie. 

Wniosek o wydanie dokumentu można złożyć w formie papierowej i wysłać go za pośrednictwem poczty polskiej, a także online z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: 

 • kopię prawa jazdy na wszystkie posiadane kategorie, 
 • zdjęcie kierowcy o rozmiarach 3,5 cm x 4,5 cm (bardzo istotne jest to, aby zdjęcie było wykonane na białym tle, musi przedstawiać lewy półprofil lub na wprost twarz osoby, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami – fotograf z pewnością będzie wiedział, jak wykonać zdjęcie), 
 • dowód wniesienia opłaty za kartę. 

PWPW wydaje kartę kierowcy w ciągu 30 dni roboczych. Karta kierowcy była wydawana na 5 lat lub do momentu wygaśnięcia terminu ważności  prawa jazdy kierowcy.

Jak przedłużyć ważność karty kierowcy?

Po upływie 5 lat lub utracie ważności prawa jazdy można przedłużyć dokument. Co najmniej 15 dni roboczych przed upływem ważności karty należy złożyć odpowiedni wniosek do PWPW. Warto to zrobić wcześniej, aby na pewno została wydana na czas.

Zgubiona lub zniszczona karta kierowcy – co robić?

Zdarza się, że karta kierowcy zaginie, ulegnie zniszczeniu, uszkodzeniu lub zostanie skradziona. Co kierowca powinien zrobić w takiej sytuacji? Po pierwsze należy sporządzić wydruk z tachografu, gdy rozpoczyna dzień pracy. Na odwrocie należy umieścić imię, nazwisko, numer karty kierowcy i prawa jazdy oraz czytelny podpis. Po zakończeniu pracy sporządza się kolejny wydruk z tachografu i zamieścić na nim czas jazdy, informacje o wykonywaniu innych obowiązków, przerwach lub odpoczynku. Również na tym wydruku należy zamieścić imię, nazwisko, numer karty kierowcy i prawa jazdy oraz czytelny podpis.

Koniecznie trzeba wspomnieć, że uszkodzoną lub niedziałającą prawidłowo kartę kierowcy należy zwrócić do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Kradzież zaś zgłasza się służbom w kraju, w którym do niej doszło.

Kierowca, którego karta uległa zniszczeniu, została skradziona lub zgubiona musi wnioskować o wydanie karty zastępczej. Ma na to 7 dni kalendarzowych. Wtórnik wydaje się w ciągu 8 dni roboczych. Bez karty kierowcy można jeździć przez 15 dni kalendarzowych, ale w razie kontroli trzeba okazać potwierdzenie zgłoszenia kradzieży, zgubienia lub kopię złożenia wniosku o wydanie duplikatu. 

Kara za jazdę bez karty kierowcy

Za jazdę bez ważnej karty kierowcy, grożą wysokie mandaty:

 • 2000 zł dla kierowcy, który nie posiada ważnego dokumentu, 
 • 2000 zł dla osoby odpowiedzialnej za zarządzanie transportem w firmie, 
 • 5000 zł dla firmy transportowej, w której zatrudniony jest kierowca. 

Ponadto jeśli kierowca będzie poruszał się pojazdem powyżej 15 dni bez ważnej karty, a jednocześnie warunkiem przekroczenia tego terminu nie będzie zjazd do bazy, to może zostać na niego nałożony kolejny mandat w wysokości 1000 zł. Ponadto każdy dzień jazdy bez prawidłowych wydruków z tachografu w przypadku udokumentowanego braku karty kierowcy to mandat w kwocie 100 zł. 

Jak wyrobić kartę kierowcy – podsumowanie

Karta kierowcy to niezwykle ważny dokument, dlatego należy pamiętać o jej wyrobieniu. Wiesz już, jak wyrobić kartę kierowcy, jakie znaczenie ma ten dokument i jakie mogą być kary za brak karty kierowcy. Pamiętaj także, że jeśli karta została zniszczona lub skradziona, powinieneś jak najszybciej wyrobić nowy dokument. 

Powiązanie wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top