Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Kto może się ubiegać o MDM?

12 września, 2018Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Na czym polega program?
Młodzi ludzie, kwalifikujący się do programu i nabywający mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym o określonych parametrach, mogą uzyskać dofinansowanie wkładu własnego pomiędzy 10% a 15% wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w danej lokalizacji. Wniosek o dofinansowanie składany jest razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego.

Kto może uzyskać dofinansowanie?
Grupa beneficjentów jest taka sama jak w Rodzinie na Swoim:
– małżeństwa,
– osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko własne lub przysposobione,
– osoby nie pozostające w związku małżeńskim,

Ważny jest wiek kredytobiorców – kredytobiorca nie może mieć więcej niż 35 lat (rocznikowo) i dotyczy to wszystkich grup klientów (w przypadku małżeństw wystarczy, że jedna osoba spełnia ten warunek). Złożenie wniosku o udzielenie kredytu musi nastąpić do końca roku kalendarzowego, w którym wnioskodawca kończy 35 lat.
Kredyt MDM może otrzymać osoba, która do dnia nabycia lokalu nie była:
– właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego – ustawa nie mówi nic o współwłasności, zatem dopuszczalne jest posiadanie udziału w innej nieruchomości mieszkalnej,
– osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
– właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Jaki jest cel kredytu?
– mieszkanie z rynku pierwotnego,
– dom jednorodzinny z rynku pierwotnego,
– budowa domu systemem gospodarczym (realizowana na podstawie pozwolenia na budowę
wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r).

Głównym założeniem jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy.
Projekt ustawy przewiduje także możliwość, że klient będzie najpierw mieszkanie od dewelopera wynajmował, a dopiero później je kupi – np. jak będzie miał zdolność kredytową lub jak znajdą się pieniądze na kontynuację MDM.

Powierzchnia użytkowa nieruchomości
nie może przekraczać:
75 m2 – dla lokalu mieszkalnego,
100 m2 – dla domu jednorodzinnego,

W przypadku gdy małżeństwo lub osoba samotnie wychowująca posiada przynajmniej troje dzieci:
85 m2 – dla lokalu mieszkalnego,
110 m2 – dla domu jednorodzinnego.

Cena nieruchomości
Podobnie jak w RNS cena za metr kwadratowy nie może przekraczać określonego limitu, który jest wyznaczany tak samo jak w RNS. Inne ceny są dla miast wojewódzkich, a inne dla pozostałych miast w województwie. Wprowadzono dodatkową kategorię lokalizacji – gminy sąsiadujące ze stolicą województwa.

Wymagania dotyczące kredytu
– LTV minimum 50% (co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania) – chodzi o to aby uniknąć sytuacji gdy ktoś ma gotówkę na zakup, ale weźmie niewielki kredyt, aby otrzymać dopłaty,
– okres spłaty minimum 15 lat,
– współkredytobiorca – te same osoby, które były w RNS (zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżeństwo rodzeństwa, ojczym, macocha, teściowie)

Powiązanie wpisy

Wykup mieszkania komunalnego i zdobycie go na własność to popularna opcja, dzięki której nabywający może skorzystać z atrakcyjnych bonifikat przy nabywaniu nieruchomości od gminy. Zastanawiasz się nad wykupem mieszkania komunalnego, jednak nie wiesz, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie optymalne?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top