Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Na czym polega upadłość konsumencka w praktyce?

14 marca, 2022Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Upadłość konsumencka to oddłużenie osób fizycznych, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań finansowych. Na skutek zawirowań gospodarczych coraz więcej osób popada w problemy finansowe. Trzeba wiedzieć, że proces oddłużania powoduje odczuwalne konsekwencje. Zastanawiasz się, na czym polega upadłość konsumencka, do kogo jest adresowana i ile trwa takie postępowanie?

Upadłość konsumencka stała się bardziej przystępna dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wniosek taki mogą składać w sądzie dłużnicy, których trudna sytuacja finansowa wynika ze zdarzeń losowych, jest następstwem działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa. Aktualne przepisy dotyczące procedury upadłości konsumenckiej obowiązują od 24 marca 2020 roku. Obserwować można stały wzrost zainteresowania tą procedurą, jednak świadomość, jak ogłosić upadłość konsumencką nie jest jeszcze szeroko rozpowszechniona.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Jest to postępowanie sądowe, które ma na celu częściowe lub pełne oddłużenie konsumenta, a jednocześnie zaspokojenie roszczeń jego wierzycieli z oddłużanego majątku. Dlaczego warto skorzystać z tego rozwiązania? Postępowanie to może skutecznie zlikwidować długi, przywrócić płynność finansową i pozwolić na rozpoczęcie nowego etapu życia bez zadłużenia.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką ogłasza sąd, dlatego do sądu właściwego dla miejsca stałego pobytu dłużnika należy złożyć wniosek. Można zrobić to samodzielnie lub zlecić kancelarii prawnej. Posiedzenie sądowe o upadłość konsumencką ma charakter niejawny, bez udziału wnioskodawcy, dlatego ważne jest staranne przygotowanie dokumentów i przemyślane uargumentowanie przesłanek upadłości.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, sąd rozpoczyna postępowanie upadłościowe. Ustalana jest masa upadłościowa złożona ze wszystkich elementów majątku dłużnika, następnie jest spieniężana, a w ten sposób pozyskane środki przekazywane są na spłatę roszczeń wierzycieli.

Jeżeli rozważasz opcję upadłości konsumenckiej, warto pomyśleć o alternatywnym rozwiązaniu, jakim jest możliwość wnioskowania o zawarcie ugody z wierzycielem. Ugoda pozwala skrócić proces oraz uniknąć negatywnych konsekwencji upadłości.

Upadłość konsumencka – konsekwencje

Nie wiesz, na czym polega upadłość konsumencka oraz jakie skutki pociąga za sobą jej ogłoszenie? Jest to efektywny sposób na rzetelne uporządkowanie finansów, jednak warto pamiętać, że aby zaspokoić roszczenia wierzycieli, syndyk zajmie Twoje konta bankowe, część wynagrodzenia za pracę, mieszkanie czy auto. Ogłoszenie upadłości będzie skutkować także brakiem możliwości zarządzania swoim majątkiem. Sąd określa komu, w jakiej kwocie i w jakich terminach należy zwrócić pieniądze, przy czym zaległości można rozłożyć na raty.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Upadłości konsumenckiej nie mogą ogłosić osoby fizyczne prowadzące nadal działalność gospodarczą lub ją zawiesiły,  wspólnicy spółek partnerskich, jawnych, komplementariusze w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych oraz osoby, które na dzień złożenia wniosku są wypłacalne. Z tego rozwiązania nie skorzystają także osoby, które w ciągu ostatnich 10 lat złożyły wniosek o upadłość konsumencką, która została pozytywnie rozpatrzona przez sąd – wtedy mamy do czynienia z tzw. recydywą upadłościową.

Upadłość konsumencka – czy warto? 

Dobrze wiedzieć, na czym polega upadłość konsumencka w praktyce. To szansa na życie bez długów, jednak pociąga za sobą szereg długofalowych skutków. Najbardziej znaczące z nich to likwidacja części majątku, ponieważ sąd szczegółowo przygląda się sytuacji finansowo-majątkowej dłużnika, który musi liczyć się z koniecznością spieniężenia majątku dla zaspokojenia wierzycieli.

Dochody z wynagrodzenia dłużnika ulegną także zmniejszeniu, jednak ochronie w 100% podlegają świadczenia alimentacyjne, rodzinne, wychowawcze, z pomocy społecznej i dodatki pielęgnacyjne. Niedogodnością może być także upublicznienie trudnej sytuacji finansowej, brak możliwości zaciągnięcia kredytu czy ograniczony dostęp do konta osobistego.

Powiązanie wpisy

Jesteś właścicielem nieruchomości i planujesz znalezienie lokatorów, którzy wynajęliby Twój dom lub mieszkanie? W naszym poradniku najmu znajdziesz mnóstwo wartościowych informacji!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top