Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Zwrot prowizji bankowej – Jak odzyskać jej część od banku?

29 marca, 2020Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Zakup własnego mieszkania czy domu stanowi nie lada wyzwanie finansowe, któremu nie każdy budżet rodzinny jest w stanie sprostać. Zakup nieruchomości z własnych oszczędności to obecnie rzadkość, rynek kredytów hipotecznych cieszy się więc  niesłabnącą popularnością. Oczywiście na kredyt, czyli dwustronną umowę o pożyczkę zawartą pomiędzy bankiem a kredytobiorcą także nie każdy może sobie pozwolić. Zasady związane z ustaleniem z zdolności kredytowej, czyli podstawowego kryterium stosowanego przy udzielaniu bankowych pożyczek są bardzo restrykcyjne. Sprawdzana jest między innymi naszą zawodową oraz rodzinna sytuacja – wysokość miesięcznych przychodów i wydatków, kwoty pozostałych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych, liczba osób wchodzących w skład naszego gospodarstwa domowego i pozostających na naszym utrzymaniu i tak dalej. Cały proces jest dosyć czasochłonny i wymaga od nas spełnienia szeregu formalności. Dopiero po ich spełnieniu dowiemy się, czy bank będzie skłonny przyznać nam pożyczkę na wnioskowaną kwotę oraz jakie będą jej ogólne zasady i koszt. Spłata kredytu hipotecznego odbywa się zwykle w systemie ratalnym i rozłożona jest na wiele lat. Oczywiście związana jest z nią także bankowa prowizja za udzielenie kredytu. Wiele osób zastanawia się jednak co w sytuacji, gdy ich finansowa sytuacja ulegnie w trakcie spłacania kredytu znacznej poprawie i przykładowo po 10 latach w związku z nagłym zastrzykiem gotówki uda im się jednorazowo spłacić pozostałą kwotę pożyczki. Czy zwrot prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu oraz zwrot opłat bankowych jest możliwy? Co to jest zwrot prowizji i na jakiej podstawie banki zwracają pieniądze kredytobiorców? Jak odzyskać prowizję od banku? Czy istnieje jednolity wniosek o zwrot prowizji bankowej? O tym wszystkim dowiesz się już za chwilę.

ZWROT PROWIZJI BANKOWEJ TSUE

Na początek wyjaśnić wypada na jakiej podstawie zwrot prowizji za kredyt się odbywa. Jak nie trudno się domyślić możliwość taka nie wniknęła z dobrej woli banków.  Na szczęście stronę kredytobiorców wziął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i to na podstawie jego orzeczenia odzyskiwanie prowizji bankowych jest dziś możliwe. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to oczywiście niezawisły organ sądowniczy, którego orzeczenia mają zastosowanie we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Siedziba trybunału znajduje się w Luksemburgu. W skład TSUE wchodzą dwa organy, a mianowicie Trybunał Sprawiedliwości i Sąd, zaś jego najważniejszy zadanie jest wydawanie wyroków, które muszą być respektowane przez każdy kraj należący do UE. Wyrok, z którym związek ma zwrot prowizji bankowej zapadł 19 września 2019 r. Dowiedzieć się możemy z niego, że „Konsument ma prawo do wypełnienia zobowiązań określonych w umowie kredytu przed czasem ustalonym w umowie. W tym przypadku, zgodnie z prawem przewidzianym w państwie członkowskim, konsument ma prawo do słusznego zmniejszenia całkowitego kosztu kredytu.” W skrócie oznacza to, że jeśli kredytobiorca spłacił kredyt hipoteczny czy inny kredyt konsumencki bank ma obowiązek się z nim rozliczyć, a więc zwrócić mu proporcjonalną część prowizji. Warto także zaznaczyć, że wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości objął także te osoby, które kredyt zaciągnęły przed jego ogłoszeniem, jednak zaciągnięcie i spłata odbyć się musiało po 22 lipca 2017 roku. Niestety – pomimo tego korzystnego dla osób, które uregulowały swoje zobowiązanie finansowe względem banku orzeczenia – niektóre banki w dalszym ciągu odmawiają zwrotu prowizji, bazując na niewiedzy klientów, jednocześnie działając wbrew obowiązującemu prawu. Czy kredytobiorca powinien więc po prostu odpuścić i cieszyć się z tego, że udało mu się wcześniej niż zakładał pozbyć długu? Absolutnie nie! Prowizja, jaką bank otrzymuje za udzielenie pożyczki sięga – w zależności od konkretnej kwoty i warunków zawarcia umowy – od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. W sytuacji, gdy kredyt spłacony został na przykład w połowie okresu kredytowania zwrotowi podlega 50% tej kwoty, gra jest więc warta świeczki. Poza tym są to w końcu pieniądze klienta banku, które spożytkować może w dowolny, znacznie przyjemniejszy sposób.

JAK SPORZĄDZIĆ PISMO DO BANKU O ZWROT PROWIZJI?

Zwrot części prowizji oraz pozostałych opłat poniesionych przez klienta następuje na jego wniosek. Na jego złożenie ma on ograniczony czas, wynoszący zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego 6 lat od momentu wcześniejszej spłaty kredytu. Oczywiście im wcześniej taki wniosek wpłynie do banku, tym szybciej pieniądze zostaną zwrócone, unikniemy wówczas również ryzyka związanego z tym, że odkładając wszystko na ostatnią chwilę zwyczajnie nie zdążymy i pieniądze przepadną. Stosowny wniosek o zwrot części prowizji i innych opłat bankowych nie jest bardzo skomplikowany, co oznacza, że nie będziemy potrzebować pomocy prawnej do napisania go. Należy pamiętać o tym, żeby w naszym piśmie powołać się na wyrok TSUE C-383/18 oraz art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim, bo to on stanowi prawną podstawę do ubiegania się o zwrot części poniesionych kosztów. W przygotowanym przez nas wniosku znaleźć powinny się następujące informacje:

  • dane osobowe, czyli imię i nazwisko osoby wnioskującej i biegającej się o zwrot prowizji, czyli do tego uprawnionej,
  • dane kontaktowe (adres, e-mail, numer telefonu),
  • dane banku, który udzielił nam kredytu (jego nazwę i adres),
  • szczegółowe informacje związane z umową kredytową, której wniosek dotyczy (numer umowy, data jej zawarcia),
  • formę, w jakiej zwrot pieniędzy powinien się dokonać, na przykład numer konta, na które środki mają wpłynąć.

Zgodnie z orzeczeniem TSUE do wniosku nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów.

ZWROT PROWIZJI KROK PO KROKU

Aby otrzymać od banku nasze pieniądze zastosować się musimy do trzech prostych kroków. Pierwszy z nim jest wystosowanie pisma z prośbą o wyliczenie zwrotu prowizji stosownie do poniesionych kosztów i okresu wcześniejszej spłaty. Dla pewności zaznacz, że oczekujesz zwrotu tych kosztów. Pismo to z danymi podanymi powyżej dostarcz do banku osobiście bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej. Na koniec uzbrój się w cierpliwość, bowiem bank – zgodnie z Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym ma aż 30 dni na rozpatrzenie twojego wniosku.
30 dni to okres na rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji. Jak wiesz, jeśli spłaciłeś kredyt przed czasem i mieścisz się w ramach czasowych wskazanych przez TSUE zwrot prowizji ci przysługuje. Jeśli po tym czasie nie otrzymasz pieniędzy bądź otrzymasz odpowiedź odmowną – masz prawo zgłosić sprawę do sądu. Zanim podejmiesz taki krok możesz też spróbować skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym, który spróbuje pomóc ci dojść do porozumienia z bankiem. Jeśli jednak w czasie złożysz odpowiednio przygotowany i zawierający wszystkie niezbędne informacje wniosek bank prawdopodobnie rozpatrzy twoją prośbę pozytywnie, w czasie znacznie krótszym niż ustawowe 30 dni.

Powiązanie wpisy

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, jest jednym z najważniejszych wskaźników, na które powinniśmy zwrócić uwagę, decydując się na kredyt lub pożyczkę. W tym artykule omówimy, czym jest RRSO, jak jest obliczane i dlaczego jest tak ważne przy podejmowaniu decyzji finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top