Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Gdzie trzymać pieniądze?

2 listopada, 2022Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Sytuacja na świecie robi się coraz bardziej skomplikowana i niepewna. Wszechobecnie zwiększające się koszty życia, paliw, energii i żywności, rozpędzająca się inflacja oraz zawirowania polityczne w wielu krajach sprawiają, że coraz więcej osób zastanawia się co robić, jak przygotować się na trudniejsze czasy, a w szczególności gdzie trzymać pieniądze.

Poszukiwanie miejsc na przechowywanie pieniędzy nie dotyczy już tylko majętnych osób, które chciałby ulokować nadmiar gotówki, ale dotyka także przeciętnych osób, które na co dzień słyszą o wielu zagrożeniach i chciałyby się do nich przygotować.

Gdzie trzymać pieniądze – podstawowe informacje

Zastanawiając się gdzie chcemy trzymać pieniądze w pierwszej kolejności trzeba poświęcić chwilę na rozważenie kilku najważniejszych zagadnień:

 • w jakiej formie chcemy przechowywać oszczędności?
 • przez jaki okres czasu chcemy trzymać pieniądze?
 • czy pieniądze mają być łatwo dostępne?
 • czy pieniądze mają jakieś przeznaczenie, cel do zrealizowania?
 • czy pieniądze mają wypracowywać potencjalne zyski?

Odpowiedzi na powyższe pytania będą miały istotny wpływ na formę przechowywania oszczędności. 

Forma przechowywanie oszczędności

Zastanawiając się gdzie trzymać oszczędności, w pierwszej kolejności trzeba się zastanowić w jakiej formie będą te oszczędności. Opcji jest wiele. Oszczędności mogą występować w formie gotówki, lub mogą być przechowywane w formie:

 • pieniędzy na koncie,
 • pieniędzy na koncie oszczędnościowym,
 • lokat bankowych,
 • obligacji, w tym obligacji skarbowych i korporacyjnych,
 • akcje,
 • nieruchomości,
 • zapasy i inwestycje,
 • metale szlachetne.

Gotówka

Gotówka jest popularną formą przechowywania oszczędności. Gotówka daje najłatwiejszy dostęp do posiadanych funduszy oraz oferuje największą niezależność. Pieniądze w formie gotówki dostępne są od razu i można wykorzystać je praktycznie na dowolny cel. 

Posiadanie gotówki nastręcza jednak szeregu problemów, z którymi każdymi posiadać gotówki musi się zmierzyć, a najważniejsze z nich to:

 • zabezpieczenie posiadanej gotówki przed kradzieżą,
 • ochrona gotówki przed zdarzeniami losowymi, z których największym jest prawdopodobnie pożar,
 • ograniczenia w płatnościach gotówkowych – prawo narzuca operowanie za pośrednictwem systemu bankowego dla przelewów powyżej pewnej wysokości. Obecnie ten limit wynosi 15 000 złotych, jednak z czasem zostanie całkowicie zniesiony.

Poza powyższymi gotówka nastręcza wielu dodatkowych trudności. Warto wspomnieć o:

 • większa ilość posiada relatywnie duży rozmiar, przez co trudno w niewidoczny sposób ją transportować,
 • gotówka w banknotach, w szczególności o wysokich nominałach wzbudza szereg podejrzeń,
 • banknoty pochodzące z niektórych krajów (dokładniej starsze serie banknotów) są relatywnie często wymieniane na nowe, przez co trzeba pamiętać o aktualizacji posiadanych zapasów.

Pomimo bardzo poważnych wad i ograniczeń, gotówka jest popularną formą przechowywania oszczędności. Zasługą tego stanu rzeczy jest niewątpliwa wolność i niezależność, którą ona daje.

Pieniądze na koncie, koncie oszczędnościowym lub lokacie

Najpoważniejszą alternatywą do przechowywania pieniędzy w formie gotówki jest trzymanie pieniędzy w bankach. Banki to przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w działaniu na rynku finansowym, które oferując szereg usług powiązanych z gotówką. Banki oferują wiele produktów, które pozwalają na przechowywanie pieniędzy, a są to najczęściej:

 • konta,
 • konta oszczędnościowe,
 • lokaty,
 • inne produkty oszczędnościowo-inwestycyjne w bankach.

W zależności od wybranego produktu banku zmienia się dostępność zdeponowanych środków, możliwość zarządzania nimi oraz zysk z depozytu. 

Podstawowe rachunki w bankach najczęściej nie oferują oprocentowania, czyli pieniądze zgromadzone na koncie nie generują zysku dla właściciela. Inaczej jest w przypadku innych produktów bankowych takich jak konta oszczędnościowe, lokaty i inwestycje. W przypadku tych produktów pojawiają się zyski z ulokowania środków, jednak dostęp do pieniędzy jest ograniczony. Wcześniejsze zrezygnowanie z danego produktu banku wiąże się najczęściej z pewnymi opłatami.

Warto pamiętać, że niektóre z produktów banków obarczone są ryzykiem i zysk w żaden sposób nie jest gwarantowany. 

Najważniejsze zalety trzymania pieniędzy w banku to:

 • duże bezpieczeństwo środków w przypadku przechowywania pieniędzy na koncie,
 • możliwość wypracowania zysków.

Największym atutem przechowywania pieniędzy w bankach jest bezpieczeństwo zdeponowanych środków. Nie trzeba wtedy martwić się o to, czy pieniądze nie zostaną skradzione, czy ktoś niepowołany otrzyma do nich dostęp, czy nie zostaną zniszczone itp. 

Poza zaletami pojawia się jednak wiele wad, czy też utrudnień, które trzeba mieć na uwadze. Warto wspomnieć między innymi o:

 1. Pieniądza nie są łatwo dostępne. W przypadku kryzysowych sytuacji uzyskanie pieniędzy z banku może być utrudnione. Jako przykład można podać tutaj pierwsze tygodnie, w których pojawił się covid. Wiele osób, które miało środki zdeponowane w bankach nie mogło ich wypłacić w oczekiwanej wysokości, gdyż bankomaty i oddziały banków, z uwagi na ogromną ilość klientów, nie posiadały w danym momencie wystarczającej ilości gotówki, aby odpowiedzieć na roszczenia klientów. 
 2. Wszystkie transakcje są monitorowane i przechowywane przez wiele lat. Trudno w tej sytuacji o anonimowość, poufność lub prywatność.
 3. Instytucje Państwo mogą mieć dostęp do konta, a w szczególności je zablokować. Bardzo często osoby, którym zablokowano konto dowiadują się tego w momencie logowania do banku lub wykonywania transakcji na koncie, a nie od instytucji państwa. Informacja o podstawie zajęcia rachunku może dojść od posiadacza rachunku nawet ze znacznym opóźnieniem.
 4. Pieniądze w bankach bezpieczne są tylko do wartości 100 000 euro. W przypadku wyższych kwot i korzystania z innych produktów, niż konta, pieniądze mogą być nie do odzyskania w przypadku problemów finansowych banku i np. jego przymusowej restrukturyzacji.

Trzymanie pieniędzy w akcjach i obligacjach

Akcje i obligacje, to pewne roszczenia w stosunku do emitenta tych instrumentów finansowych.

Akcje, są to udziały w przedsiębiorstwie i jego majątku, które pozwalają na udział w zyskach firmy. Popularnie rozumiane akcje giełdowe pozwalają na swobodny handel akcjami na giełdzie. Odpowiednio zarządzany portfel akcji może wypracować zyski. Akcje popularnych firm posiadają dużą płynność i w przypadku konieczności zamiany akcji na gotówkę można tego relatywnie szybko dokonać.

Obligacja, to papiery dłuższe wyemitowane przez emitenta. W obligacjach emitent zobowiązuje się do wykupienia wyemitowanych obligacji wraz z odsetkami w określonym terminie w przyszłości. Obligacje są najczęściej emitowane przez:

 • państwa,
 • firmy i korporacje,
 • jednostki terytorialne.

Wysokość odsetek pochodzących z obligacji zależy popytu inwestorów, oceny emitenta przez agencje ratingowe oraz sytuacji międzynarodowej. W zależności od zainteresowania emitent może zaoferować wyższe lub niższe odsetki w danej rundzie emisji obligacji, a następnie modyfikować oferowane odsetki w kolejnych emisjach.

Akcje i obligacje mogą w niektórych sytuacjach zaoferować znaczne zyski, jednak obarczone są dużym ryzykiem inwestycyjnym, które zależy od danego aktywa finansowego. 

Trzymanie pieniędzy w nieruchomościach

Trzymanie pieniędzy w nieruchomościach cieszy się niezwykła popularnością w ostatnich latach. Wiele osób zdecydowało się na zakup inwestycyjny mieszkania, aby budować swój majątek, dywersyfikować go lub osiągać przychody z najmu lub dalszej sprzedaży nieruchomości.

Największą zaletą trzymania pieniędzy w nieruchomościach jest fakt, że jest to inwestycja w realne aktywo, które praktycznie nie jest zależne od nikogo. Dodatkowo osoby inwestujące w nieruchomości liczą na:

 • wzrost wartości w czasie,
 • zyski z najmu lokalu,
 • niskie ryzyko utraty kapitału,

Minusy inwestowania w nieruchomości to:

 • wysoki poziom kapitału początkowego,
 • relatywnie niska płynność. Sprzedaż nieruchomości może trwać kilka miesięcy,
 • długi okres zwrotu z inwestycji w przypadku wynajmowania nieruchomości,
 • koszty utrzymania nieruchomości takie jak czynsz, remonty i naprawy. 

Ten rodzaj trzymania pieniędzy posiada wiele zalet i jest chętnie wybierany przez osoby zastanawiające się gdzie trzymać pieniądze. 

Trzymanie pieniędzy w zapasach i inwestycjach

Obecny poziom inflacji skłania coraz większą liczbę osób do trzymania oszczędności w zapasach i drobnych “inwestycjach”. W zależności od wiedzy, sytuacji zawodowej i zasobności portfela te zapasy mogą diametralnie różnić się od siebie. Ogólną ideą jest zamiana posiadanej gotówki na dobre, które:

 • wykorzystamy później,
 • dobra, które w przyszłości będą potrzebne i zostaną zużyte,
 • dobra, które obniżą przyszłe koszty.

Przy obecnym poziomie inflacji coraz bardziej zasadne jest zaopatrzenie się w podstawowe produkty gospodarstwa domowego o relatywnie dużej wartości, dla których przewiduje się, że ich cena wzrośnie. Jako przykłady można tutaj wskazać np. droższe produkty spożywcze o dłuższym terminie przechowywania np. kawa, czekolada, oleje, przetwory w słoikach, konserwy. Obserwując obecne tempo wzrostu cen widać, że na przestrzeni około 2 lat wiele produktów spożywczych podrożało o 100 i więcej procent. Są to np. kawa, olej, kasze itp. Kolejna kategorią może być chemia domowa, której ceny także nieustannie rosną, a które to produkty są nieustannie zużywane w przeciętnym gospodarstwie domowym. 

W przypadku posiadania większej gotówki lub pewnych specjalizacji można rozważyć zakup narzędzi lub materiałów eksploatacyjnych, które mogą być w przyszłości potrzebne. 

Ostatnią podkategorią są dobra, które mogą obniżyć przyszłe koszta stałe są inwestycje. Rosnące ceny energii elektrycznej i kosztów ogrzewania skłaniają wiele osób do podjęcia kroków, które zmniejszą zużycie energii. Najczęściej są to:

 • ocieplenie domu lub mieszkania,
 • wymiana okien i drzwi,
 • badanie termowizyjne,
 • uszczelnienie okien i drzwi,
 • montaż pompy ciepła, 
 • montaż paneli fotowoltaicznych. 

Trzymanie pieniędzy w metalach szlachetnych

Trzymanie pieniędzy w formie metali szlachetnych jest jedną z popularniejszych metod przechowywania środków. Tego rodzaju inwestycja posiada wiele bardzo istotnych zalet, z których najważniejsze to:

 • ponadczasowość – metale szlachetne towarzyszą ludzkości od tysięcy lat i nigdy nie utraciły swojej wartości,
 • niezależność – złoto czy srebro jest w pełni niezależne od żadnego emitenta, gdyż same w sobie posiadają wartość.
 • uniwersalność – złoto jest powszechnie akceptowane na całym świecie, czego nie można powiedzieć o wielu regionalnych walutach. Złoto wymienimy w każdym zakątku świata, z walutą taką jak złoty polski może być trudniej. 
 • łatwość wymiany – złoto jest powszechnie skupowane przez lombardy, kantory, skupy złota, skupy antyków, dilerów złota, czy indywidualnych nabywców. W centrach praktycznie każdego miasta znajdziemy przynajmniej kilka punktów, które chętnie nabędą metal. Cena skupy zależy od aktualnego kursu złota na rynkach finansowych oraz marży skupującego.
 • złoto w niewielkiej wadze może “skompresować” dużą wartość nominalną. Według informacji dostępnych w internecie milion złotych w banknotach po 100 złotych waży 9,3 kilograma. Złoto o tej wadze warte jest obecnie około 2 300 000 złotych.

Gdzie trzymać pieniądze – podsumowanie

Na przechowywanie pieniędzy trzeba spojrzeć szerzej. Pieniądze, to nie tylko gotówka lub liczby prezentujące stan konta. Pieniądze, to także dobra, które możemy kupić za pieniądze, a które przechowują wartość lub w przyszłości mogą być dla nas użyteczne. 

Zachęcamy do szerszego myślenia o pieniądzach. 

Powiązanie wpisy

Jesteś właścicielem nieruchomości i zależy Ci na znalezieniu odpowiedzialnym lokatorów? Istotne jest dla Ciebie to, aby wynajem domu lub mieszkania stał się dla Ciebie dodatkowym źródłem nieruchomości?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top