Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Jak można wyrobić paszport?

16 maja, 2022Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Czym jest paszport? 

Zgodnie z definicją, paszport jest dokumentem urzędowym, stwierdzającym tożsamość danej osoby i uprawniającym do przekroczenia granicy własnego państwa oraz pobytu za granicą. 

Paszport jest ważny 10 lat od dnia wydania. W przypadku dzieci do 13 roku życia – 5 lat. Posiada dwie cechy identyfikujące jego właściciela – wizerunek oraz odciski palców. Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu, natomiast możliwa jest również odmowa jego wydania.

Rodzaje paszportów

Ze względu na fakt, kto i w jakim celu potrzebuje paszportu wyróżnia się jego kilka rodzajów:

 • paszport – przysługuje obywatelowi polskiemu, który chce wyjechać za granicę w celach zarobkowych, rekreacyjnych itp. Jest to najbardziej popularny rodzaj paszportu. Umożliwia opuszczenie kraju i wjazd na terytorium innego państwa.
 • paszport tymczasowy – jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty jego wydania i przysługuje:
  • osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Polsce;
  • osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
  • osobom przebywającym w Polsce i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny; 
  • osobom, od których pobranie odcisków palców jest niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.
 • paszport dyplomatyczny uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są osoby piastujące najważniejsze funkcje państwowe m.in:
  • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Marszałek i wicemarszałkowie Sejmu;
  • Marszałek i wicemarszałkowie Senatu;
  • Prezes i wiceprezesi Rady Ministrów;
  • ministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu;
  • posłowie i senatorowie; 

Paszport dyplomatyczny przysługuje również osobom pełniącym funkcje w:

 •  służbie zagranicznej, które posiadają stopień dyplomatyczny; związane z przywilejami i immunitetami dyplomatycznymi na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub zwyczajów międzynarodowych; 
 •  w wyniku skierowania do pracy w organizacjach międzynarodowych.

Uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego są także byli Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej, byli Prezesi Rady Ministrów oraz byli Ministrowie Spraw Zagranicznych, którzy zostali powołani do pełnienia tych funkcji, poczynając od dnia 24 sierpnia 1989 r. 

 • paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych – paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych przysługuje członkom służby zagranicznej nieposiadającym stopnia dyplomatycznego oraz innym osobom skierowanym do wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej.

Gdzie potrzebny jest paszport?

Dzięki rozszerzeniu się Strefy Schengen, paszporty nie są już niezbędne do podróży pomiędzy większością krajów Europy, wystarczy sam dowód osobisty. ( m.in Hiszpiania, Portugalia, Włochy, Francja – czyli najpopularniejsze kurorty wypoczynkowe). 

Planując jednak dalekie wyprawy na przykład do Egiptu, Tunezji, czy też na Karaiby w celach wakacyjnych, konieczne jest posiadanie paszportu.

Od 1 października 2021 podróż do Wielkiej Brytanii będzie możliwa tylko z ważnym paszportem – po opuszczeniu przez ten kraj struktur Unii Europejskiej.

Jak złożyć wniosek o paszport? 

Wniosek o wydanie paszportu składa się w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Decyzję o wydanie, odmowy wydania lub unieważnienia paszportu w Polsce podejmuje wojewoda, natomiast poza granicami naszego kraju – konsul. 

Na stronach internetowych urzędów wojewódzkich znajdują się pełne listy punktów, w których wniosek o paszport może zostać złożony, jest ich ponad 100.

Osoba składająca wniosek o wydanie paszportu zobowiązana jest do złożenia swoich odcisków palców, konieczne będzie także przygotowanie:

 • wypełnione drukowanymi literami wniosku dostępnego w biurze paszportowym,
 • aktualnego, nie starszego niż 6 miesięcy zdjęcia,
 • dowodu uiszczenia opłaty za wyrobienie paszportu,
 • dokumentu potwierdzającego prawa do ulgi np. legitymacji studenckiej.

Składając wniosek o paszport konieczne będzie przedstawienie aktualnego paszportu, w przypadku wymiany na nowy bądź też dowodu osobistego. Wniosek o wydanie paszportu składa się osobiście. Jedynie w przypadku paszportu dla osoby małoletniej dokonuje tego opiekun prawny. 

Jak długo czeka się na paszport? 

Okres oczekiwania na uzyskanie paszportu to około 30 dni od złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin może się wydłużyć. O status wniosku można zapytać pracownika urzędu paszportowego. Opłata za paszport wynosi 140 zł w przypadku braku żadnych zniżek. Ulgi mogą zmniejszyć cenę o 50, 75, czy nawet 100%.

Wydanie paszportu i decyzja odmowna

Wydania dokumentu paszportowego odmawia się na wniosek sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o paszport postępowanie w sprawie karnej lub w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne. 

Może być to sytuacja, gdy istnieje uzasadniona i realna przesłanka dotycząca ucieczki z kraju oskarżonego. Często dochodzi również do unieważnienia już wydanego paszportu – zazwyczaj podczas toczącego się postępowania w sprawie o wykonywanie władzy rodzicielskiej. Dotyczy to małoletniego dziecka, w stosunku do którego ma zostać wydane orzeczenie dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej.

Podsumowanie

Wybierasz się za granicę? Koniecznie sprawdź, czy w kraju, do którego podróżujesz, potrzebny będzie paszport. Warto złożyć wniosek o paszport odpowiednio wcześnie, ponieważ czas oczekiwania może wynosić nawet 30 dni. 

Powiązanie wpisy

W momencie największej popularności kredytów frankowych zdecydowałeś się na zaciągnięcie takiego zobowiązania? Niestety, konsekwencje tej decyzji ponosisz do dziś? Być może nadszedł czas na to, aby złożyć pozew przeciwko bankowi i raz na zawsze zapomnieć o kredycie CHF! Sprawdź, jak znaleźć najlepszą kancelarię, która oferuje pomoc frankowiczom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top