Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Jak wyrejestrować pojazd?

27 lipca, 2022Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Wyrejestrowanie pojazdu jest obowiązkowe w kilku sytuacjach, np. gdy auto zostało skradzione, zezłomowane czy wywiezione za granicę. Warto przy tym rozróżnić pojęcia zbycia i wyrejestrowania pojazdu. Przy sprzedaży samochodu lub darowaniu go innej osobie, mówimy o zbyciu – jest to informacja dla wydziału komunikacji, że pojazd zmienił właściciela. 

Wyrejestrowanie następuje z kolei zazwyczaj wtedy, gdy auto fizycznie przestaje istnieć       (np. oddanie do stacji demontażu pojazdu) bądź też zmiana właściciela odbyła się z pominięciem prawa własności (kradzież itp.)

Jak wyrejestrować pojazd? Gdzie należy się udać, aby tego dokonać?

Kto i gdzie może wyrejestrować pojazd?

Wyrejestrowanie pojazdu następuje zawsze na wniosek właściciela. W przypadku, gdy pojazd ma kilku właścicieli, potrzebna jest zgoda każdego z nich. 

Możliwe jest wyrejestrowanie auta poprzez pełnomocnika, musi on jednak posiadać stosowne upoważnienie i pisemną zgodę właściciela bądź też pozostałych posiadaczy pojazdu. Koszt pełnomocnictwa to 17 zł. Odpowiednie formularze dostępne są w wydziałach komunikacji, bez trudu można je również znaleźć w Internecie.

Na wyrejestrowanie pojazdu ustawodawca przewidział termin 30 dni. Wyrejestrowanie pojazdu kosztuje 10 zł, chyba że pojazd uległ zniszczeniu w pożarze. W tej sytuacji zostajemy całkowicie zwolnieni z opłaty.

Wyrejestrowania pojazdu dokonuje organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. Może być to starostwo powiatowe, urząd gminy lub urząd dzielnicy.

Dokumenty można złożyć osobiście, wysłać pocztą. Istnieje także możliwość złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu za pośrednictwem Internetu.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Jak już zostało wspomniane wcześniej, w przypadku kilku właścicieli potrzebna jest pisemna zgoda każdego z nich na wyrejestrowanie pojazdu. Dodatkowo obowiązkowe jest dostarczenie wypełnionego wniosku o wyrejestrowanie pojazdu – dostępny jest on w urzędzie lub na stronie organizacji rządowej gov.pl. 

Przy wyrejestrowaniu pojazdu niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości – może być to dowód osobisty lub paszport. Konieczne jest także uiszczenie opłaty za wyrejestrowanie pojazdu i przedstawienie dowodu wpłaty. Kolejne dokumenty, jakie należy przedstawić zależne są od powodu wyrejestrowania.

W przypadku kradzieży jest to:

  • zaświadczenie wydane przez Policję, które potwierdza zgłoszenie kradzieży pojazdu,
  • samodzielnie napisane oświadczenie, że pojazd został skradziony (z adnotacją o tym, że jesteśmy świadomi, że składanie fałszywych zeznań jest karalne),
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu – jeśli takowa była wydana.

Jeżeli mowa jest o zbyciu pojazdu za granicą, należy przygotować:

  • dokument, który potwierdza zbycie pojazdu za granicą (na przykład umowa kupna-sprzedaży lub umowa darowizny) oraz samodzielnie napisane oświadczenie,
  • kopia dokumentu, który potwierdza zarejestrowanie pojazdu za granicą.

Jeżeli pojazd trwale utraciliśmy, należy z kolei przedstawić dokument potwierdzający zaistnienie takiej okoliczności (np. potwierdzenia, że samochód spłonął w pożarze). Standardowo konieczne jest także okazanie dowodu rejestracyjnego, a także tablic rejestracyjnych.

Wyrejestrowanie pojazdu po jego wcześniejszym złomowaniu

W przypadku, gdy posiadamy stare auto i chcemy się go pozbyć, złomowanie jest jedynym legalnym sposobem na wyrejestrowanie pojazdu (nie licząc wywozu za granicę). Warto pamiętać, że stacja demontażu pojazdu, do której oddajemy samochód, musi działać w sposób legalny. To znaczy musi posiadać zgodę wojewody na prowadzenie swojej działalności. 

Stacja po odebraniu wraku zobligowana jest do wystawienia zaświadczenia o przyjęciu auta. Z takim drukiem wystarczy udać się do miejscowego wydziału komunikacji. Dodatkowo konieczny jest dowód rejestracyjny oraz karta pojazdu, jeśli taką posiadamy.

Dzięki złomowaniu auta nie dość, że pozbywamy się bezużytecznego pojazdu, to jeszcze możemy uzyskać przyzwoitą kwotę za sprzedaż wraku.

Wyrejestrowanie pojazdu bez auto-kasacji w Polsce niestety wciąż nie jest możliwe. Z tego też względu, jeżeli decydujemy się na złomowanie warto wybrać skup, który oferuje najwyższe ceny. Może to stanowić dobrą okazję do podreperowania domowego budżetu.

Gdzie można zostawić samochód na części?

Nieużywany pojazd zawsze można sprzedać na części. W pierwszej kolejności należy zgłosić rezygnację z OC. Jeżeli tego nie uczynimy możemy liczyć się z karą finansową. Warto przy tym wspomnieć, że sprzedając auto na części we własnym zakresie, nie możemy go wyrejestrować. Chyba, że udamy się do autoryzowanej Stacji Demontażu Pojazdów. Warto wcześniej sprawdzić, czy dany punkt posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie swojej działalności. 

Pozwolenie na prowadzenie działalności wydawane jest przez marszałka województwa, starostę, bądź też prezydenta miasta. Kopia takiego zezwolenia trafia też na ręce regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ). To właśnie w tych urzędach uzyskamy informację, czy dana firma działa legalnie. Można to również sprawdzić wpisując numer KRS przedsiębiorstwa do wyszukiwarki znajdującej się na stronie https://ekrs.ms.gov.pl.

Wyrejestrowanie pojazdu – podsumowanie

Wyrejestrowanie pojazdu jest obowiązkowe w kilku przypadkach m.in. po wcześniejszym złomowaniu. Warto wiedzieć, że za niedopełnienie formalności i nie wyrejestrowanie pojazdu grożą kary finansowe, sięgające nawet 20 000 zł. 

Po wyrejestrowaniu auta nie ma możliwości ponownej jego rejestracji. Jednym z wyjątków od tej reguły jest odzyskanie auta po kradzieży. Po złożeniu odpowiednich dokumentów pojazd powinien zostać wyrejestrowany w ciągu 30 dni. 

Po wyrejestrowaniu auta koniecznie należy poinformować o tym fakcie firmę ubezpieczeniową, tak aby nie zostały naliczone kolejne składki OC. Ubezpieczyciel ma też obowiązek zwrócić pieniądze za czas niewykorzystanej ochrony.

Powiązanie wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top