Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Mobbing – przykłady łatwo jest wskazać?

11 lipca, 2022Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Mobbing jest zjawiskiem ważnym nie tylko ze społecznego i psychologicznego punktu widzenia. Takie naganne zachowanie okazuje się istotne również dla prawników. Jak wiadomo, w przypadku prawnych definicji pożądana jest dużą precyzja. Warto zatem sprawdzić, w jaki sposób rodzime prawo definiuje i traktuje działalność związaną z mobbingiem. Postanowiliśmy opisać ten temat, bo niewłaściwe traktowanie pracowników, niestety nie jest rzadkością w polskich warunkach. Świadczy o tym między innymi liczba osób wyszukujących w Internecie hasła mobbing przykłady albo czym jest mobbing. Właściwe zidentyfikowanie mobbingu jest ważne, ponieważ pracownik może się domagać odszkodowania w związku z takim bardzo stresującym zachowaniem. 

Kodeksowa definicja mobbingu nie jest wystarczająca …

Jeszcze przed powołaniem się na orzecznictwo sądów, warto sprawdzić, jak pojęcie mobbingu zostało zdefiniowane przez kodeks pracy. Takie odwołanie do kodeksowej definicji jest ciekawe, ponieważ stosunkowo niedawno przepisy dotyczące mobbingu uległy zmianie. Wspomniane regulacje znajdziemy w artykule 94 indeks 3 kodeksu pracy. Mówi on, że pracodawca jest zobowiązany do zapobiegania mobbingowi, czyli działaniu polegającemu na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Kodeksowa definicja mobbingu wskazuje również, że takie zjawisko dotyczy pracownika lub jest skierowane przeciwko niemu, wywołuje zaniżoną ocenę możliwości zawodowych, a także skutkuje lub ma skutkować poniżeniem, ośmieszeniem i wyizolowaniem zatrudnionego z grupy współpracowników. 

Podana powyżej definicja może w pewnym zakresie być przydatna dla osób, które wyszukują w Internecie hasło „mobbing przykłady”. Zwykle okazuje się jednak, że konieczna jest analiza orzecznictwa sądów. Sędziowie muszą badać sprawy dotyczące mobbingu z dużą ostrożnością, ponieważ takie zjawisko w razie zaistnienia uprawnia pracownika do domagania się zadośćuczynienia pieniężnego od pracodawcy (za rozstrój zdrowia).  

Dodatkowo pracownik, który doznał mobbingu lub na skutek dręczenia rozwiązał umowę o pracę ma prawo domagać się od pracodawcy odszkodowania o wysokości nie mniejszej niż płaca minimalna. Po zmianach z 2019 r. uzyskanie odszkodowania za mobbing wydaje się łatwiejsze, bo rozwiązanie umowy o pracę nie jest już kodeksowym wymogiem, który uzasadnia możliwość domagania się pieniędzy na podstawie artykułu 94 indeks 3 paragraf 4 kodeksu pracy. 

Mobbing – przykłady według sądów bywają zróżnicowane 

Orzecznictwo sądowe w stosunku do przepisów kodeksu pracy wydaje się bardziej interesującą lekturą dla osób, które zadają np. pytanie „mobbing przykłady jakie są?”. Dotychczas zapadło już całkiem sporo ważnych wyroków dotyczących mobbingu oraz jego definicji. W tym kontekście warto wskazać następujące orzeczenia: 

  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (sygnatura akt II PK 166/14) wskazujący, że krytyka pracownika mająca na celu zapewnienie wykonania planu lub właściwą organizację pracy nie stanowi mobbingu, o ile nie ma na celu poniżenia zatrudnionego. 
  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2007 r. (sygnatura akt I PK 176/07), wedle którego krytyka połączona z krzykiem w obecności innych osób nosiła znamiona mobbingu. W tej sprawie analizowanej przez SN, ofiara mobbingu doświadczała również gróźb dotyczących zwolnienia, a także prób podważania jej kompetencji, zarabiała mniej niż osoby na podobnych stanowiskach i była kierowana do pracy poniżej kompetencji. 
  • Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 września 2009 r. (sygnatura akt III APa 27/12) wskazujący, że nadmierne obciążanie pracą, nie przydzielanie żadnych zadań i zakazywanie innym pracownikom rozmów z nękaną osobą również stanowi przejaw mobbingu. 
  • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2014 r. (sygnatura akt I PK 283/13), zgodnie z którym rozpuszczanie wśród pracowników plotek o złym stanie psychicznym poszkodowanego można uznać za mobbing. 

W ramach podsumowania, warto wspomnieć, że nawet nieuznanie przez sąd danej sytuacji za przejaw mobbingu nie wyklucza, że mogło dojść do naruszenia dóbr osobistych pracownika. Nie tylko mobbing jest podstawą do domagania się odszkodowania od pracodawcy. 

Powiązanie wpisy

Korzystanie z internetu może być zarówno przyjemne, jak i niezwykle ryzykowne. Właśnie dlatego ważne jest, aby pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Oto dziesięć zasad bezpiecznego korzystania z internetu, które powinny być przestrzegane przez wszystkich użytkowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top