Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Od ilu lat można mieć kartę kredytową?

13 lipca, 2022Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Czym jest karta kredytowa?

Zanim odpowiemy na pytanie, od ilu lat można mieć kartę kredytową, przedstawmy najważniejsze informacje na temat takiego rozwiązania. Karta kredytowa jest rodzajem karty płatniczej, której wydaniem zajmują się banki. Stanowi użyteczne narzędzie do finansowania nieplanowanych wydatków. Jej wydanie wiąże się z weryfikacją wiarygodności finansowej, a także zdolności kredytowej. Wydawca karty określa limity płatnicze w ustalonym wcześniej terminie w danym miesiącu. Innymi słowami limity są  to kwoty przyznane przez bank na wykonywanie operacji finansowych. Limit finansowy odnawia się wraz z bieżącym spłacaniem zaległości. Kartą kredytową można płacić zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i dokonywać transakcji internetowych.

Karta kredytowa a karta debetowa

Podstawową różnica między kartą kredytową a kartą debetową jest to, że karta kredytowa nie jest powiązana z kontem osobistym. Wniosek o jej wydanie można więc złożyć w dowolnym banku, niekoniecznie w tym, z którym jesteśmy związani. Karta kredytowa jest rodzajem krótkoterminowego kredytu – bank finansuje nasze bieżące potrzeby, my z kolei zobowiązani jesteśmy do uregulowania zadłużenia w określonym terminie. 

Drugą różnicą jest to, że za pomocą karty kredytowej dokonywać można jedynie transakcji bezgotówkowych, np. płacąc za zakupy w sklepie, za tankowanie samochodu itp. Nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami, jak w przypadku wypłaty pieniędzy z bankomatu. Przy wypłacie pieniędzy automatycznie pobierana jest prowizja i takich transakcji nie obejmuje okres bezodsetkowy.

Czym jest okres bezodsetkowy?

Okres bezodsetkowy nazywany jest z angielskiego grace period. To okres, w którym – jeżeli posiadacz karty kredytowej w określonym wcześniej terminie spłaci zobowiązania finansowe  – nie zostanie obciążony dodatkowymi odsetkami. Dotyczy to tylko transakcji bezgotówkowych. Dzieli się na dwa części:

  • okres rozliczeniowy – zazwyczaj jest to cykl miesięczny – to czas, w którym można korzystać z przyznanego przez bank limitu kredytowego
  • okres spłaty zadłużenia bez naliczania dodatkowych odsetek – następuje wtedy podsumowanie wydatków jakich dokonał posiadacz karty i zaczyna się czas na spłatę zadłużenia

Co w sytuacji, jeżeli nie jesteśmy w stanie jednorazowo spłacić zadłużenia?

Co istotne, do czasu całkowitej spłaty zadłużenia nie odnowi się limit kredytowy. Na szczęście banki proponują rozłożenie płatności na raty, a także umieszczają w umowach minimalną kwotę do spłaty. 

Są to przyjazne rozwiązania, które pomogą spłacić zadłużenie w sytuacjach, w których nie jesteśmy w stanie dokonać tego jednorazowo. Spłaty zobowiązaniach dokonuje się na numer rachunku karty kredytowej, który bank podaje przy wydawaniu karty kredytowej

Od ilu lat można mieć kartę kredytową?

Pora na znalezienie odpowiedzi na najważniejsze pytanie – od ilu lat można mieć kartę kredytową? Aby starać się o wydanie karty kredytowej, należy mieć ukończone 18 lat, gdyż wtedy uzyskiwana jest pełna zdolność do podejmowania czynności prawnych. Spełnienie tego kryterium nie oznacza jednak, że automatycznie karta kredytowa zostanie wydana.

Banki przy zawieraniu tego typu umów kredytowych zobowiązane są do sprawdzenia wiarygodności płatniczej klienta – m.in. w BIK. Sprawdzana jest także zdolność do spłaty zadłużenia. Negatywna historia kredytowa dyskwalifikuje osobę starającą się o kartę kredytową już na starcie.

Bank może ponadto zażądać przedstawienia dokumentów, potwierdzających osiąganie określonych dochodów np. umowy o pracy, decyzji o przyznaniu renty itp. Wszystkie te procedury są niezbędne, aby wydawca karty mógł ocenić wiarygodność płatniczą, a także ustalił odpowiedni limit kredytowy. Osoby o większych dochodach będą miały wyższy limit finansowy.

Przy zawieraniu umowy o wydanie karty kredytowej niezbędne jest także przedstawienie:

  • aktualnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu itp.),
  • dokumentu potwierdzającego osiągania minimalnego dochodu netto (np. wyciągu z konta bankowego),
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest przedstawienie zaświadczenia z US i ZUS, potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu składek i podatków.

Opłaty za korzystanie z karty kredytowej

Wszystko zależne jest od oferty banku. Na rynku dostępne są karty kredytowe, które nie generują żadnych podstawowych opłat. To znaczy, że samo jej posiadanie nic się nie płaci. Obwarowano jest to jednak specjalnymi wymogami np. ilością transakcji dokonywanych w ciągu miesiąca. Zazwyczaj jednak opłata za użytkowanie karty kredytowej to koszt od kilku do kilkunastu złotych.

Warto pamiętać jednak o kosztach dodatkowych. Zaliczają się do nich m.in.:

  • prowizja za przewalutowanie,
  • prowizja za wypłatę pieniędzy z bankomatu,
  • opłata za wydanie nowej karty w miejsce zablokowanej,
  • opłata za przekroczenie limitu,
  • opłata za przelewu na inny rachunek bankowy.

Ciężko więc jednoznacznie określić koszt korzystania karty kredytowej. Wszystko zależy od tego w jaki sposób jest ona wykorzystywana. Przed zawarciem umowy warto prześledzić oferty banków i wybrać najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie.

Od ilu lat można mieć kartę kredytową –  podsumowanie

Wiesz już, od ilu lat można mieć kartę kredytową. Taka możliwość dostępna jest po ukończeniu 18 roku życia. Karta kredytowa jest niewątpliwie ciekawym rozwiązaniem, które posiada wiele zalet. W razie nieprzewidzianych wydatków umożliwia szybkie finansowanie. Ponadto zapewnia spokój i bezpieczeństwo – nie jest konieczne noszenie przy sobie większej ilości gotówki, płatności można dokonywać zbliżeniowo. 

Warto jednak pamiętać, że posiadanie karty wiążę się też z pewnymi wadami. Zaliczyć do nich można wysokie prowizje przy wypłatach z bankomatu. Przy rozsądnym korzystaniu karta kredytowa niesie jednak ze sobą więcej plusów niż minusów, dlatego warto mieć na uwadze takie rozwiązanie.

Powiązanie wpisy

Mieszkanie socjalne to lokal przeznaczony do celów mieszkaniowych oferowany przez gminę. W świetle prawa przeznaczone jest dla osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej - pozostających bez pracy, bezdomnych, tudzież nie mogących sobie pozwolić na wynajem mieszkania ze względów finansowych.

godnie z definicją, paszport jest dokumentem urzędowym, stwierdzającym tożsamość danej osoby i uprawniającym do przekroczenia granicy własnego państwa oraz pobytu za granicą. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top