Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Oświadczenie sprawcy kolizji

18 sierpnia, 2021Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Nikt z nas, kierowców, wsiadając do auta, nie myśli raczej o tym, że w trakcie podróży może dojść do nieprzewidzianych sytuacji. Statystyki są jednak nieubłagane – w samym 2020 roku w Polsce doszło do ponad 485 tysięcy kolizji i wypadków drogowych. 

Do największej ilości kolizji drogowych dochodzi w piątki. Ma to związek ze wzmożonym ruchem na drogach przed weekendem. Z kolei mitem jest twierdzenie, że niekorzystne warunki atmosferyczne powodują wzmożoną liczbę wypadków. Do 70% kolizji dochodzi przy dobrej pogodzie.

Co w takim razie należy zrobić, gdy już dojdzie do kolizji? Jak się zachować? Najważniejsza kwestia – zachować zimną krew i spisać stosowne oświadczenie.

Różnica pomiędzy wypadkiem a kolizją

Oświadczenie należy spisać tylko w przypadku kolizji – w innych okolicznościach np. wypadku niezwłocznie trzeba wezwać policję. Jaka jest w takim razie różnica między wypadkiem a kolizją?

Kolizja drogowa to zdarzenie, które pociągnęło ze sobą tylko straty materialne, a osoby biorące w niej udział nie doznały poważniejszego uszczerbku na zdrowiu. Kolizja w potocznym języku nazywana jest “stłuczką”. W przypadku kolizji nie ma obowiązku wzywania policji, chyba że nie ma możliwości ustalenia sprawcy.

Wypadek drogowy z kolei to zdarzenie, gdzie oprócz strat materialnych (uszkodzenie samochodu), co najmniej jeden z uczestników doznał uszkodzeń ciała.

Niezależnie, czy mowa jest o kolizji, czy o wypadku drogowym, obowiązkiem uczestników  jest właściwe oznaczenie miejsca zdarzenia, tak by innym zapewnić bezpieczeństwo innym uczestnikom ruchu.

Oświadczenie sprawcy kolizji – dlaczego należy je spisać?

Oświadczenie sprawcy kolizji to dokument sporządzany przez obie strony, które uczestniczyły w zdarzeniu drogowym. Na jego podstawie poszkodowany może otrzymać odszkodowanie od ubezpieczyciela, u którego ma wykupioną polisę OC. 

Dokument ten zdecydowanie przyśpiesza wypłatę świadczeń. Umożliwia też szybką likwidację szkody. W wielu sytuacjach, gdy wina jednej ze stron jest ewidentna, spisanie stosownego oświadczenia oszczędza dodatkowego stresu uczestnikom. Nie ma potrzeby wzywania policji. Sprawca kolizji nie otrzymuje także mandatu.

Oświadczenie sprawcy kolizji – jakie elementy powinno zawierać?

Oświadczenie sprawcy kolizji można spisać na zwykłej kartce papieru, jednak może być to czasochłonne. O wiele lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie ze wzoru. Bez trudu można go znaleźć w wyszukiwarce lub na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego, z usług którego korzystamy. Warto taki wzór wydrukować i na wszelki wypadek trzymać w samochodzie.

Oświadczenie sprawcy kolizji zawiera następujące elementy:

 • dane osobowe uczestników kolizji – w tym miejscu należy wpisać imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego,
 • informacje związane z kolizją – miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica), a także data (dzień i godzina), 
 • dane pojazdów uczestniczących w kolizji – numery rejestracyjne, marki i modele samochodów oraz szczegółowe dane identyfikacyjne, 
 • dane dotyczące ubezpieczenia OC sprawcy – nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca posiada obowiązkową polisę OC, numer polisy, a także okres ubezpieczenia. 

Po uzupełnieniu tych danych konieczne jest opisanie okoliczności kolizji. Bardzo pomocne mogą być tutaj świadkowie. Warto pobrać ich dane osobowe, by mogli w razie potrzeby uwiarygodnić całą treść oświadczenia (wystarczy imię i nazwisko oraz adres).

Opis kolizji powinien być jak najbardziej szczegółowy. Jeżeli sprawca nie dostosował się do znaków drogowych taką informację należy umieścić w oświadczeniu. Poza tym oświadczenie powinno zawierać:

 • opis uszkodzeń auta poszkodowanego w kolizji,
 • opis uszkodzeń samochodu sprawcy,
 • informacje o innych uszkodzeń i ich skali (np. przewrócony znak drogowy).

Na sam koniec poszkodowany i sprawca podpisują się na oświadczeniu. Tak spisany dokument stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania.

Gdzie wysłać oświadczenie sprawcy kolizji?

O incydencie drogowym należy powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy. Można to zrobić telefonicznie lub mailowo. Czasami będzie konieczna wizyta w biurze stacjonarnym, by osobiście przedstawić oświadczenie, jednak jest to praktyka coraz rzadziej stosowana.  

Ubezpieczyciele na swoich stronach internetowych udostępniają formularze zgłoszenia szkody. Wystarczy go uzupełnić zgodnie z informacjami zawartymi w oświadczeniu sprawcy kolizji. Termin na zgłoszenie towarzystwu likwidację szkody to 3 lata.

Zgodnie z ustawą, ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od dnia wpłynięcia zgłoszenia. Wysokość otrzymanych świadczeń zależy od tego, jak poważne są szkody. 

Kiedy wezwać policję do kolizji drogowej?

Kiedy obie strony kolizji chcą jak najszybciej dojść do porozumienia, a sprawca przyznaje się do swojej winy, sytuacja jest prosta – wystarczy spisanie samego oświadczenia. 

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy jedna strona zrzuca odpowiedzialność za incydent drogowy na drugą? Albo gdy istnieje podejrzenie, że sprawca mógł być pod wpływem alkoholu? W takich sytuacjach natychmiast należy powiadomić policję.

Policję należy zawiadomić również, gdy:

 • sprawca nie posiada przy sobie dokumentów,
 • sprawcą jest obcokrajowiec, a samochód zarejestrowany jest w innym kraju,
 • dane z dowodu rejestracyjnego nie zgadzają się z danymi pojazdu,
 • sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • auto pochodzi z wypożyczalni samochodów – bezwzględny obowiązek przy każdym zdarzeniu drogowym,
 • doszło do zatamowania ruchu drogowego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto poinformować odpowiednie służby o zdarzeniu drogowym. Zawsze stanowi to pewne zabezpieczenie dla poszkodowanego, a notatka sporządzona przez policję może ułatwić otrzymanie odszkodowania.

Oświadczenie sprawcy kolizji – podsumowanie

W przypadku zgody obydwu stron o przebiegu zdarzeniu i winie jednej z nich, wezwanie policji nie jest konieczne. Wystarczy spisanie oświadczenia. Ułatwia to procedury likwidacji szkody i wypłatę rekompensaty finansowej. Jeśli jednak zdarzenie jest poważniejsze, na przykład doszło do uszkodzenia ciała któregoś z uczestników, należy niezwłocznie wezwać policję – a jeśli to koniecznie, również pomoc medyczną.

Powiązanie wpisy

Zastanawiasz się, jak znieść współwłasność nieruchomości? Poznaj trzy sposoby, aby to osiągnąć. Przy okazji dowiesz się, kto ponosi koszty zniesienia współwłasności!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top