Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Kary za brak OC

19 czerwca, 2020Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, każdy kierowca zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej OC. Brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obwarowany jest karami finansowymi i sankcjami ze strony UFG. Na jakie nieprzyjemności jesteśmy narażeni ze względu na brak polisy ubezpieczeniowej oraz od czego zależy ostateczna wysokość grzywny?

W jaki sposób nakładane są kary za brak OC?

Istnieją dwie podstawowe metody weryfikowania ważności OC danego pojazdu. Pierwsza jest dość oczywista – podczas kontroli drogowej przeprowadzonej przez uprawnione do tego organy, na przykład Policję. Nie bez powodu pada nakaz okazania prawa jazdy, dowodu osobistego oraz ubezpieczenia auta. Jeżeli zabraknie nam tego ostatniego dokumentu, wówczas sporządzany jest wniosek o ukaranie zapominalskiego kierowcy. Drugą metodą, której jesteśmy zapewne mniej świadomi, jest losowa weryfikacja przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest organem zobowiązanym do wypłat odszkodowań kierowcom w sytuacji, gdy sprawca poruszał się bez ważnej polisy ubezpieczeniowej. Żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie weźmie na siebie odpowiedzialności za czyn, który został popełniony przez osobę niezrzeszonej jako ich klient, stąd też konieczne jest powołanie i funkcjonowanie UFG. Na funkcjonowanie UFG składają się wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe w postaci określonej rocznej składki, a poza nimi – nieroztropni kierowcy.

UFG może w dowolnym momencie zweryfikować, czy dany pojazd posiada przypisane do niego obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie – nie ma powodów do obaw, kierowca może spać spokojnie. Jeżeli jednak okaże się, że nie mamy wykupionej polisy, zostaje sporządzony wniosek o ukaranie i natychmiastowe ubezpieczenie pojazdu. Jaka kwota ostatecznie zostanie wpisana na wniosku? To już zależy od rodzaju pojazdu, którego sprawa dotyczy oraz okresu bez obowiązkowego ubezpieczenia.

Ile wynoszą kary za brak OC w 2020 roku?

Stawki grzywny sformułowane są jako wielokrotność minimalnego wynagrodzenia brutto przewidzianego na dany rok kalendarzowy. Na 2020 rok wynagrodzenie to wynosi 2600 złotych brutto i to ta kwota będzie punktem wyjścia do dalszych obliczeń. Jak już wcześniej wspominaliśmy, ostateczna kwota kary zależy od rodzaju pojazdu oraz czasu „przeterminowania” ubezpieczenia. Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób naliczone zostają sankcje na kierowców.

Co do rodzajów pojazdu, wyróżniamy trzy podstawowe grupy: samochody osobowe, samochody ciężarowe oraz inne pojazdy. Do samochodów osobowych przypisana jest stawka w wysokości dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia (5200 złotych), do samochodów ciężarowych przypisano trzykrotność minimalnego wynagrodzenia (7800 złotych), a do innych pojazdów, czyli quadów, przyczepek, motocykli, itp.: 1/3 wysokości minimalnego wynagrodzenia (870 złotych).

Kary te są maksymalnymi wysokościami, przewidzianymi za ponad 14 dni zwłoki z odnowieniem ubezpieczenia. Istnieją niższe stawki progowe, które mogą nieco załagodzić naszą sytuację. Jeżeli nasze spóźnienie było krótkie i nie przekraczało 3 dni, wówczas zostaniemy obciążeni 20% maksymalnej stawki. Jeśli spóźniliśmy się od 4 do 14 dni, wówczas zapłacimy połowę maksymalnej wysokości kary. Taka zasada tyczy się każdej z grup pojazdów, a ostateczna kwota zaokrąglana jest do pełnych 5 złotych wzwyż.

Podsumowując: za nieubezpieczony samochód osobowy możemy zapłacić karę 1040 złotych (do 3 dni spóźnienia), 2600 złotych (od 4 do 14 dni spóźnienia) lub 5200 złotych (powyżej 14 dni spóźnienia). Samochód ciężarowy wiąże się z karami równymi 1560, 3900 lub 7800 złotych, zaś inne pojazdy – 170, 435 i 870 złotych. Pamiętajmy, że kara za brak OC nie jest jednorazowa – wszystko zależy od ilości pojazdów, które posiadamy. Mając w domu dwa samochody, quada, motocykl i przyczepkę, teoretycznie możemy otrzymać aż pięć kar, jeżeli spóźnimy się z ubezpieczeniem każdego z nich.

Powiązanie wpisy

Jeżeli jeden z Twoich banknotów ulegnie uszkodzeniu, masz prawo wymienić go na nowy. Pamiętaj jednak, że nie zawsze będzie to możliwe. Dowiedz się, jak wymienić uszkodzony banknot.

Unia Europejska publikuję listę przewoźników, którym zabronione jest korzystanie z przestrzeni powietrznej państw europejskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top