Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Ubezpieczenie od ryzyka braku płatności od kontrahenta

6 marca, 2020Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Brak zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę może oznaczać dla działalności biznesowej na starcie problemy z utrzymaniem płynności finansowej. To prowadzi często do braku możliwości realizacji kolejnych kontraktów, a przecież chodzi o ciągłość zleceń i płynność finansową dla podjętego przedsięwzięcia.


Podejmować można różne kroki w tym zakresie, warto poznać możliwość ubezpieczenia należności handlowych skierowanych dla firm, które rozpoczynają swoją działalność handlową. Jest to rozwiązanie, które chroni firmę przed ryzykiem nieotrzymania płatności za fakturę zarówno w kraju, jak i za granicą. Rozwiązanie pozwalające spokojnie przeprowadzić działalność przez trudny okres startu.
Aby móc skorzystać z ubezpieczenia firma powinna sprzedawać towary, usługi z odroczonym terminem płatności w tzw. kredycie kupieckim. W zależności od firmy ubezpieczeniowej, często dodatkowo wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków:

  • wysokość obrotu zrealizowanego w kredycie kupieckim w określonym okresie czasu do wszystkich kontrahentów krajowych powinna posiadać określoną kwotę w złotych,
  • wysokość obrotu zrealizowanego w kredycie kupieckim w określonym okresie czasu do wszystkich kontrahentów zagranicznych powinna posiadać określoną kwotę w walucie.

Każdorazowo podmiot sprzedający ubezpieczenie wskazuje kraje, w zakresie których proponuje produkt, jak i związane z tym koszty, które można wyliczyć dzięki zamieszczonemu kalkulatorowi, co ułatwia sprawdzenie czy mamy na ubezpieczenie niezbędne środki.

Schemat działania takiego ubezpieczenia jest oparty na:

  1. ocenie kontrahenta w zakresie płatniczym, np. wskazując wysokość limitu kredytowego dla kontrahenta zgłoszonego do ubezpieczenia, badana jest wiarygodność płatnicza przez analityków ubezpieczyciela, która powinna prowadzić do pozytywnej oceny kontrahenta,
  2. zostaje podpisana umowa ubezpieczenia, po czym następuje zapłaty składki ubezpieczeniowej, w umowie zostają wskazane niezbędne warunki, zaś zapłacona składka jest jedynym kosztem ponoszonym przez firmę w całym okresie obowiązywania polisy,
  3. po tym dostarczany jest towar kontrahentowi, można realizować na jego rzecz usługę on zaś dokonuje płatności w terminie (zgodnym z kontraktem lub fakturą),
  4. gdy nie wpłynie od kontrahenta płatność w umownym terminie zwracamy się do ubezpieczyciela o podjęcie działań windykacyjnych,
  5. jeżeli działania windykacyjne są bezskuteczne następuje wypłata należnego odszkodowanie związanego z opłaconym ubezpieczeniem.

Jako ważne należy jeszcze wymienić następujące aspekty:

  • możliwe jest ubezpieczenie pojedynczego odbiorcy lub pojedynczej transakcji,
  • procedury ubezpieczeniowe często są uproszczone i dostosowane do działalności, z uwagi na rozpoczęcie działalności handlowej,
  • objęcie zasięgiem większości rynków europejskich oraz Polskę.

Powiązanie wpisy

Jesteś właścicielem nieruchomości i planujesz znalezienie lokatorów, którzy wynajęliby Twój dom lub mieszkanie? W naszym poradniku najmu znajdziesz mnóstwo wartościowych informacji!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top